Llojet e rebars: Aplikime, Përdorimet dhe Specs

9 Llojet e sharrit të përdorur zakonisht në ndërtim

sigarhq / Flickr

Bare çeliku përforcuese përdoren për të ndihmuar betonët të përballojnë forcat e tensionit. Betoni është mjaft i fortë për forcat e ngjeshjes nga natyra, por forcat e tensionit mund ta godasin atë.

Bërrylat e deformuara në çelikun e armaturës kanë qenë një kërkesë standarde që nga viti 1968, por bare të thjeshta përdoren gjithashtu në situatat ku çeliku i përforcuar pritet të rrëshqasë. Kjo zakonisht ndodh kur ato janë të instaluara në trotuaret e autostradës dhe urave segmentale.

Modeli i deformuar në një rebar ndihmon që betoni t'i përmbahet sipërfaqes së çelikut përforcues. Modeli në një shirit të deformuar nuk është specifikuar, por ndarja dhe lartësia e "gungave" rregullohet.

Rebar: Përforcimi i Specifikimeve të Barit të Çelikut

Shufrat e betonit janë të mbështjellë me nxehtësi duke përdorur materiale të ndryshme çeliku. Shumica e rimorkiove janë mbështjellë nga billets të çelikut të reja, por të tjerët janë të mbështjellë nga mbeturinat e çelikut ose shinat e hekurudhave. Rrobat duhet të përmbajnë një lloj identifikimi që mund të përdoret për të identifikuar mullinjtë që prodhonin shufrën e çelikut përforcues.

Shoqëria Amerikane për Testim dhe Materiale (ASTM) ka krijuar një vendim të identifikimit standard që të gjitha bërrylat duhet të jenë në përputhje me:

Shufrat prej çeliku përforcuese të forta kanë vetëm tre shenja që identifikojnë mullinën që prodhoi shufrën, madhësinë e rebarëve dhe llojin e çelikut të përdorur. Çeliku i përforcuar me rezistencë të lartë përdor një sistem të vijës së vazhdueshme për të treguar klasën e çelikut.

Nëse rebar përmban dy rreshta, kjo tregon se rebar u mbështjellë në shufrat 75,000-psi. Kur një linjë e vetme është e pranishme, ajo përfaqëson një bar prej 60,000 psi.

Llojet e Rebar

Çmimet e Rebar dhe Kostoja

Kostoja e rebar mund të vlerësohet në bazë të këmbëve ose për ton. Kostoja e çelikut mund të ndryshojë nga muaji në muaj dhe madje edhe nga dita në ditë, kështu që nëse ju gjeni një çmim të mirë, sigurohuni që ta mbyllni atë para kohe