Përfitimet e përdorimit të tubave të plumbit PEX

Tubacionet hidraulike mund të jenë zgjidhja për kostot e larta të luhatjeve të gypave të bakrit. Tubat hidraulikë PEX janë një metodë e re për shpërndarjen e ujit të banimit, duke fituar pranim në industrinë e ndërtimit në shtëpi. Sistemet hidraulike të shumëfishtë janë qendrat e kontrollit për ujë të nxehtë dhe të ftohtë që ushqejnë linjat fleksibël PEX të furnizimit me pajisje individuale. Shumëfishtë së bashku me një tubacion plastik ofrojnë avantazhe të lidhura me instalimin lidhur me sistemet hidraulike konvencionale të tubave të ngurtë .

Si punon një kanalizim hidraulik

Dhomat e ndara të ndara ose sistemet e ndara të gypave të tubacionit mund të shërbejnë në linjat e nxehta dhe të ftohta të ujit. Ndarësi i ujit të ftohtë ushqehet nga linja kryesore e furnizimit me ujë dhe gypa e nxehtë e ujit ushqehet nga ngrohës uji. Presioni i ujit në manifolds është ruajtur nga linja e shërbimit në hyrje.

Një linjë uji dedikuar secilës instalime vjen nga një port në shumëfishtë. Sistemet hidraulike të shumëfishtë mund të vendosen në mënyrë qendrore në pikën hyrëse të linjës së shërbimit të ujit, ose në shtëpitë më të mëdha ose ndërtesat e banimit, mini-manifoldet mund të shërbejnë për grupe të telekomanduara.

Ndarësit hidraulikë janë ngritur në një vend të përshtatshëm, të aksesueshëm, siç është një mur i bodrumit ose një dollap shërbimi, për të lejuar hyrjen për t'u mbyllur tek ndeshjet individuale. Duhet një hapësirë ​​minimale prej 36 inç (vertikale) dhe 18 inç (horizontale) ndërmjet një tubi termoplastik dhe një ngrohës uji. Ndarësit e kundërt të portës mund të montohen në mënyrë të përshtatshme midis inkuadrimit të kunjave.

Përfitimet e Plumbing Shumëfishtë

Si ta Instaloni një Shtojcë PEX?

Një shumëllojshmëri PEX mund të instalohet në pothuajse çdo vend. Filloni duke numëruar numrin e ndeshjeve ose vendndodhjes në të cilën do të përdoret uji i ftohtë dhe i nxehtë, duke përfshirë krijuesin e akullit dhe lidhjet e jashtme. Shpërndarësit do të kenë një pllakë që mund të ngjitet në mur në të cilën do të instalohet manifold.