3 Këshilla themelore për menaxhimin e rimbursimeve dhe rasteve të hapura

Kërkesat për kthime dhe llojet e tjera të mosmarrëveshjeve janë një e keqe e domosdoshme që shitësit duhet të merren si pjesë e një biznesi eBay. Një kërkesë kthimi ose rimbursimi mund të jetë një dhimbje, por për sa kohë që shitësit kanë një strategji për trajtimin e këtyre çështjeve, ato mund të jenë pa dhimbje dhe të zgjidhen shpejt. Aspekti më i rëndësishëm i punës me klientët është veprimi i shpejtë. Kur të merrni një kërkesë për rimbursim, trajtojeni shpejt në mënyrë profesionale.

Këtu janë disa këshilla për trajtimin e rasteve dhe kërkesave të hapura nga blerësit.

Dhe lënë atë në atë, lejo blerësit t'ju tregojë se çfarë dëshiron. Ai mund të dëshirojë shumë më pak se sa ofroni menjëherë nga shkopi. Ai mund të sugjerojë një rimbursim të vogël prej $ 5, për të mbuluar shqetësimin. Kur të bisedoni, gjithmonë lejeni palën tjetër të emërojë çmimin e tyre të parë dhe të punojë nga atje - përdorni teknikën "Shut up and listen".

eBay është një biznes shërbimi. Megjithëse ne si shitës kemi më shumë argëtim dhe gjetje të artikujve për të shitur, ky është vetëm hapi i parë në proces. Transaksioni nuk ka mbaruar derisa blerësi të jetë i lumtur. Referojuni citacionit të famshëm të Stew Leonard:

Rregulla # 1: Konsumatori është gjithmonë i drejtë.

Rregulla # 2: Nëse klienti është gjithnjë i gabuar, rivendosni rregullin # 1.