Fjalori i Blogut për Shkrimtarët e Rinj

Po flisja për blogimin një ditë të tjera me një shkrimtar të ri të pavarur, por ajo më detyroi të më ndalonte dhe më thoshte të sjellja fjalorin në një nivel. Është e lehtë për t'u marrë me vete dhe të harrosh se të gjithë nuk kanë zhargonin që bëni. Kur u këshilloj shkrimtarëve të rinj të fillojnë një blog si pjesë e përpjekjeve të tyre të marketingut, unë pothuajse gjithmonë i drejtoj ata në këtë listë të termave më të zakonshëm të blogging. Shpresoj se kjo ndihmon disa shkrimtarë të tjerë të rinj atje.

Shpresoj se hap disa nga gjuhët "koduara" atje! Një blog është me vlerë ndërmarrja për përpjekjet tuaja të marketingut dhe ky lloj informacioni do të vijë si natyrë e dytë kur të eksploroni dhe mësoni.