Përkrahja për të riparuar parimet e gabuara

Metoda më e përdorur e mbështetjes është metoda e derdhjes së masës.

Procesi mbështetës. Foto Ashish Gosavi Youtube

Mbështetja është një metodë e përdorur për të rritur thellësinë e themeleve ose për të riparuar themelet e gabuara. Kjo mund të ndodhë nëse planifikoni të shtoni histori në një strukturë ekzistuese ose kur fondacioni është dëmtuar. Një shenjë e dukshme që ndërtesa juaj ka nevojë për të mbështetur është kur shfaqen të çara. Një ndërtesë ka nevojë për të mbështetur themelet e saj kur çarje janë më të gjera se ¼ inç dhe ka disa shenja të një baze të gabuar, veçanërisht të çara diagonale.

Dështimet e fondacionit gjithashtu mund të konsiderohen si baza të rënduara, muret e plasaritura ose të ngjitura dhe dysheme të betonit të plasaritur.

Metoda më e përdorur e mbështetjes është metoda e derdhjes së masës. Ky proces kërkon seksionet e gërmimit në sekuencë në një thellësi të paracaktuar poshtë bazës dhe vendosni betonin në çdo gropë. Përsëriteni metodën derisa zona e prekur të jetë mbështetur. Ka metoda dhe teknika të tjera për të mbështetur të cilat janë përshkruar në seksionet e mëposhtme.

Mbështetur me grila vidash dhe kllapa

Mbështetja me grumbuj dhe kllapa vidhos normalisht përdoret në raste të caktuara kur procesi i mbështetjes tradicionale nuk është i mundur. Disa ndërtesa mund të kërkojnë gërmime në thellësi të mëdha ose ndoshta është e pamundur që të përdoret një platformë shtylle, duke e bërë atë ideale për të përdorur shtyllave dhe kllapa me vidë. Shtyllat dhe kllapat e vidave mund të instalohen vetëm nga një ekuipazh me dy duar ose duke përdorur pajisje të vogla si një mini-ekskavator.

Vidha grumbuj mund të instalohet në themelet që kanë kapacitetin për të punuar në tension dhe kompresim, përballojnë forcat vertikale dhe anësore të erës, si dhe forcat e dridhjeve dhe prerjes. Ata janë ideale kur përdoren me kllapa mbështetëse mbështetëse. Struktura pastaj mund të ngrihet përsëri në një pozitë të nivelit dhe pesha e fondacionit të transferuar në sistemin e skelës dhe kllapa.

Grilat e vidave kanë shumë përparësi mbi shtresat tradicionale, siç është shpejtësia e instalimit, zhurma e vogël dhe dridhjet minimale që mund të shkaktojnë dëme në zonën përreth.

Metoda e grumbullimit dhe rrezeve

Mbështetja me grumbull dhe trarët është një tjetër metodë e madhe dhe e preferuar për të lehtësuar qëndrimin. Përdorimi i këtij sistemi kërkon që një minipile të instalohet në të dyja anët e murit të prekur. Pas montimit të shtyllave, atëherë tullave u hoq nën mur dhe rrufeja e gjilpërës së betonit të përforcuar përdoret për të lidhur shtyllat dhe për të mbështetur muret. Reduktimi i distancës midis trarëve të gjilpërave mund të akomodojë ngarkesa shumë të larta. Kapaciteti mbajtës i shtresës themelore do të përcaktojë numrin, diametrin, thellësinë dhe hapësirën e shtyllave të përdorura. Mund të përdoren shtylla të grumbulluara ose shtylla të shtyrë nga rastet me këtë metodë të mbështetjes. Përparësitë e mbështetjes me grumbull dhe trarët janë:

Duke mbështetur përdorimin e trapeve të shtruara

Mbështetja me një trape të grumbulluar duhet të përdoret kur struktura e tërë duhet të mbështetet. Rekomandohet kur fondacionet janë shumë të thella për metodat e tjera mbështetëse ose në zonat ku toka është aq e vështirë sa që pajisjet e vogla nuk mund të gërmojnë për të kërkuar thellësi.

Grumbujt vendosen në vende të përcaktuara sipas kushteve të ngarkimit; pastaj xhepat poshtë bazave janë thyer dhe trarët e përforcuar të gjilpërës janë vendosur për të mbajtur peshën e murit. Pastaj, një rreze unazore është ndërtuar për të lidhur të gjitha gjilpëra dhe struktura është derdhur me beton.

Avantazhet e këtij sistemi janë:

Çfarë është mbështetja? Këshilla mbështetëse

Normalisht, ky proces duhet të projektohet ose udhëhiqet nga një inxhinier strukturor për rezultate më të mira, por këtu janë disa këshilla që do t'ju ndihmojnë gjatë procesit të mbështetjes.