10 Karakteristikat e Personave të Vogël të Biznesit të Suksesshëm

Mund të ketë njëqind karaktere të shquara dhe tipare të personalitetit që përcaktojnë ju ose pronarin tuaj të preferuar të biznesit të suksesshëm të suksesshëm. Kur krahasoni sipërmarrësit me bizneset e vogla të suksesshme, megjithatë, një pjesë e vogël e tipareve rriten në krye.

Këtu janë disa nga tiparet më të zakonshme dhe të fuqishme të karakterit që përshkruajnë pronarët e bizneseve të vogla që kanë filluar bizneset e suksesshme.

 • 01 - Të shtyrë

  Shumica e pronarëve të bizneseve të vogla udhëhiqen për sukses; ata duan të shohin bizneset e tyre të rriten, nga fillimi në biznesin e themeluar. Drive është një karakteristikë shumë e zakonshme në mesin e sipërmarrësve të suksesshëm sepse fillimi i një biznesi mund të jetë sfiduese dhe disa sfida kërkojnë një sasi të moderuar të konkurrencës, vendosmërisë dhe motivimit.
 • 02 - Qëllimi i Orientuar

  Makina mund të marrë një pronar të biznesit të vogël larg, me kusht që të arrihet një objektiv. Pa qëllime SMART dhe aftësinë për t'u fokusuar në veprimet e nevojshme për të arritur këto qëllime, suksesi mund të jetë i pakapshëm. Pronarët më të suksesshëm të biznesit marrin kohë për të vendosur qëllimet në mënyrë që ata të kenë qartësi se ku po shkojnë dhe si synojnë të arrijnë atje.
 • 03 - Të sigurt

  Besimi është një tipar shumë i fuqishëm i karakterit që mund të rrënjos besimin, të lehtësojë respektin dhe shpesh të çojë në sukses të shtuar. Pronarët më të suksesshëm të biznesit kanë një besim të qëndrueshëm, të qetë, që nuk kufizohet me arrogancën ose egoizmin.
 • 04 - Të pasionuar

  Mund të jetë shumë e vështirë për të kapërcyer sfidat e fillimit dhe drejtimit të një biznesi të suksesshëm pa një pasion të vërtetë për punën tuaj . Disa nga pronarët më të suksesshëm të bizneseve të vogla ose kanë zhvilluar bizneset e drejtpërdrejta në bazë të pasioneve të tyre, ose janë në gjendje të përfshijnë gjërat që janë të pasionuara për punën e përditshme të bizneseve të tyre.
 • 05 - Buxheti i Menduar

  Meqenëse një pjesë e rëndësishme e suksesit të biznesit mund të lidhet me suksesin financiar, pronarët më të suksesshëm të bizneseve të vogla bëhen shumë të prirur për të krijuar buxhetet dhe t'u qëndrojnë besnik atyre që administrojnë punën e bizneseve të tyre. Kjo aftësi për të ditur se çfarë fondesh keni në dispozicion, ku të zvogëloni shpenzimet dhe si të merrni vendime të zgjuara kur bëhet fjalë për shpenzimet shpesh mund të përcaktojnë suksesin e një biznesi të vogël.
 • 06 - Vetëshkatërruese

  Ndërsa ndërtimi dhe menaxhimi i një ekipi mund të jetë një pjesë e rëndësishme e disa bizneseve të vogla, shumë sipërmarrës të suksesshëm gjithashtu kanë një vetëbesim të përcaktuar. Aftësia për të menduar dhe vepruar në mënyrë të pavarur, pa kontributin e të tjerëve, është një tipar shumë i zakonshëm midis pronarëve të biznesit të suksesshëm.
 • 07 - Të përulur

  Shumë sipërmarrës mund të jenë të vetëdijshëm, por më të suksesshmit janë gjithashtu në gjendje të kërkojnë ndihmë kur kanë nevojë për to, të japin kredi ku ka kredi, të pranojnë kur janë të gabuara dhe të pranojnë kritika konstruktive. Këta pronarë të bizneseve të vogla kanë një aftësi për të mbajtur këmbët e tyre në terren edhe gjatë përmbushjes më të kënaqshme dhe kurrë nuk harrojnë se nga kanë filluar.
 • 08 - Elastik

  Të qenit pronar i një biznesi të vogël vjen me ngritjen dhe ngritjen e saj; ka fitore, pengesa, kaos dhe ujëra të qetë. Sipërmarrësit më të suksesshëm janë ata që janë elastikë dhe janë në gjendje të tërhiqen pas një sfide të papritur dhe të kthehen pas duke u përballur me një pengesë.
 • 09 - Fokusuar

  Shumë pronarë të bizneseve të vogla merren me një sërë përgjegjësish në bizneset e tyre, duke mbajtur shumë kapele të ndryshme gjatë rrjedhës së ditës së punës. Aftësia për të bllokuar distractions dhe për të përqëndruar në çështje të menjëhershme, detyrë apo qëllim, si dhe foto të mëdha mund të jetë një tipar kyç në një sipërmarrës të suksesshëm.
 • 10 - Me mendje të hapur

  Ndërsa fokusi është një tipar i rëndësishëm që gjendet tek pronarët më të suksesshëm të bizneseve të vogla, është gjithashtu e rëndësishme që të mbash një mendje të hapur dhe të konsiderosh perspektiva të ndryshme. Pronarët e bizneseve të vogla të cilët janë të gatshëm të marrin në konsideratë idetë alternative dhe të provojnë procese të reja mund të kenë më shumë gjasa të arrijnë nivele të konsiderueshme suksesi.