Cila është stacioni i transferimit të mbeturinave?

Peter Cook / VIEW

Cila është stacioni i transferimit të mbeturinave?

Stacioni i transferimit të mbeturinave është një objekt i lehtë industrial ku mbeturinat e ngurta komunale janë organizuar përkohësisht gjatë udhëtimit të tyre eventual në deponinë ose objektin e mbeturinave për energji . Aktivitetet tipike në stacionin e transferimit të mbeturinave përfshinin shkarkimin e kamionëve të mbeturinave, para-screening dhe heqjen e artikujve të papërshtatshme si bateri të automobilave , kompaktimin dhe pastaj rimbushjen në automjete të mëdha, përfshirë kamionët, trenat dhe maune deri në destinacionin e tyre përfundimtar.

Në zonat urbane, vendndodhja e stacioneve të transferimit të mbetjeve mund të jetë shumë e diskutueshme. Objektet e tilla prandaj zakonisht mbyllen plotësisht. Ata mund të kolocohen me një qendër shërimi material.

Nevoja për stacionet e transferimit dhe përfitimet kryesore

Stacioni i transferimit është një komponent kyç i transportit të mbeturinave me kosto efektive. Duke transferuar mbeturinat nga automjetet lokale të grumbullimit në rimorkio më të mëdha ose në mënyra të tjera të transportit si barka dhe hekurudha, kostoja e transportit në vendet e largëta të deponimit mund të reduktohet ndjeshëm, duke i liruar mjetet dhe ekipet e mbledhjes specifike për t'i kushtuar kohë aktiviteteve aktuale të grumbullimit. Këtu janë disa nga përfitimet kryesore:

Jo në oborrin tim

Megjithëse stacionet e transferimit të mbetjeve janë një komponent kyç i programeve moderne të menaxhimit të mbeturinave, vendndodhja e stacioneve të tilla mund të jetë një pikë alarmi për ndjenjën lokale NIMBY.

Këtu janë disa nga shqetësimet kryesore të qytetarëve dhe masat tipike të menaxhimit.

Bazat e Operacioneve të Stacionit të Transferimit

Arritjet dhe shkallët Automjetet tregtare përbrenda drejtohen së pari në shtëpinë e shkallës. Ngarkesat janë peshuar dhe tarifat e tarifave vlerësohen si të zbatueshme. Nëse një stacion transferimi i lejon publikut të bjerë gjithashtu mbeturinat e ngurta, mund të ketë një radhë dhe shkallë të veçantë për këtë qëllim.

Teprica, përpunimi dhe ngarkimi i automjeteve shkarkohen në ndërtesën kryesore të transferimit. Mbetjet e ngurta mund të bien në dysheme, në një gropë, ose menjëherë në një automjet tjetër. Gjatë këtij procesi, punonjësit e stacioneve të transferimit do të kontrollojnë mbeturinat për çdo material të paautorizuar. Kompaktuesit përdoren në disa stacione transferimi për të kompaktuar mbeturinat dhe në këtë mënyrë rrisin ngarkesën e rimorkiove jashtë.

Objekti Objekti në mënyrë tipike përfshin një vendndodhje në shkallë dhe një ndërtesë të mbyllur ku ndodhin të dhënat dhe transferimet.

Prona kërkon hapësira të mjaftueshme për të lehtësuar queuing e automjeteve në shkallë dhe në ndërtesën kryesore. Po ashtu, duhet të ketë hapësirë ​​për të akomoduar parkimin e rimorkiove të transferimit të jashtëm. Prona shtesë do të kërkohet për vendosjen e mbeturinave të papranueshme. Disa stacione të transferimit të mbetjeve sigurojnë hapësirë ​​për publikun që të heqë dorë nga mbetjet e gjelbra ose mbetjet e tjera të miratuara.

Pajisjet themelore Përveç shkallëve, stacionet e transferimit zakonisht përdorin pajisje të tilla si ngarkuesët e përparme, vinçat, shiritat, dyshemetë në këmbë dhe compactors.

Personeli Stacionet e transferimit të mbeturinave kërkojnë shërbimin e konsumatorëve dhe operatorët e shkallës së shtëpisë, kontrolluesit e trafikut, operatorët e pajisjeve, mekanikën e mirëmbajtjes, si dhe personelin tjetër teknik dhe menaxhues.

Hulumtime të mëtejshme

Si funksionon stacioni i transferimit tipik të mbeturinave (video)

Stacionet e Transferimit të Mbeturinave: Qytetarët e Përfshirë Bëni Diferencën

Stacionet e Transferimit të Mbeturinave: Një Doracak për Vendimmarrje