Fakte dhe figura të riciklimit të plastikës

Megjithëse polimeret plastike kërkojnë përpunim më të madh në krahasim me shumë reciklable të tjera, riciklimi i plastikës është bërë një sektor gjithnjë e më i rëndësishëm i riciklimit. Duke thënë këtë, do të ishte e vështirë të shpallej riciklimi plastik si çdo gjë që i afrohet suksesit nga një perspektivë mjedisore, me më pak se 10% të prodhimit nga rryma e ngurta komunale e SHBA-së që riciklohet, si dhe duke marrë parasysh sfidën shumë serioze globale të plastikës oqeanike dhe problemin e qëndrueshëm mjedisor të çantave plastike .

.Ai ka një vështrim në disa fakte aktuale rreth riciklimit plastike:

Fakte mjedisore

Faktet e Oqeanit Plastik

Riciklimi i fakteve ekonomike

Referencat