Mësoni rreth Përgatitjes Promocionale në Marketing

Përzierja promovuese i referohet një prej 4Ps të përzierjes së marketingut dhe përbëhet nga reklamimi, marrëdhëniet me publikun, shitja personale dhe promovimi i shitjeve. Është definuar si të gjitha format e komunikimit që një organizatë përdor për të krijuar kuptimin për produktin ose shërbimin e saj, si dhe një mënyrë për të ndikuar në sjelljen blerëse të klientëve të synuar.

Një përzierje promovuese duhet të dizajnohet në një mënyrë që informon audiencën e tregut të synuar për vlerat dhe përfitimet e produktit apo shërbimit që ofrohet.

Ky aspekt edukativ ndihmon organizatën që të fitojë levë kundër konkurrencës, e cila në fund të fundit ndihmon shitjet me makinë.

Llojet Kryesore të Përzierjes Promocionale

Ju do të jeni në gjendje të kuptoni se çfarë lloji të përzierjes promovuese do t'i bashkoni për organizatën tuaj, duke marrë parasysh elementët e ndryshëm të përfshirë në kombinimin promovues. Reklamimi është një prej tyre dhe i referohet promovimit të paguar dhe prezantimit të ideve, shërbimeve dhe mallrave nga një sponsor specifik në një medium masiv.

Për shembull, Dell paguan një agjenci reklamash për reklamat e produktit, elektronike, dhe reklamat në internet për të shitur linjën e kompjuterave dhe tabletëve. Shitja personale është elementi i dytë dhe përfshin ndihmën (ose bindjen më të saktë) të blerësve potencial për përfitimet e shumta të mallrave ose shërbimeve.

Shitja personale zakonisht bëhet personalisht (ose, në dyqan) ose në telefon. Promovimi i shitjeve është një element tjetër që përfshin komunikimin jo-mediatik dhe jo-mediatik të marketingut që synon rritjen e kërkesës së konsumatorit dhe tregut si dhe përmirësimin e disponueshmërisë së produktit.

Promocionet e festave në dyqanet e mëdha të dyqaneve që ofrojnë kuponat jashtë janë forma më tradicionale e këtij lloji të marketingut. Elemente të tjera përfshijnë marrëdhëniet me publikun (të njohur ndryshe si publicitet) dhe automjete të tilla ndihmëse promocionale si marketingu i drejtpërdrejtë, marketingu i Guerilës, vendosja e produktit dhe sponsorizimi.

Çfarë duhet të konsideroni kur identifikoni kombinimin tuaj promovues

Kur identifikoni një përzierje promocionale, është e rëndësishme të konsideroni auditorin e synuar , tregun në të cilin po shisni, qëllimet tuaja të marketingut dhe buxhetin në dispozicion. Gjëja e parë që duhet të identifikoni auditorin kryesor të synuar që ju duhet të arrini (për të shitur produktin ose shërbimin tuaj), i cili do të varet nga demografia e standardeve kryesore.

Ky profil do t'ju lejojë të vlerësoni siç duhet potencialin e çdo taktike të marketingut. Për shembull, nëse doni të shisni një aplikacion të ri në Millenials atëherë shitja personale nuk është në pyetje, sepse Millenials duhet të arrihet në internet ose nëpërmjet marketingut guerile.

Nga ana tjetër, baby boomers, ende media të vërteta të shtypura kështu që një fushatë publicitare që përdorë njoftimet për shtyp është rruga për të shkuar. Buxheti juaj duhet të adresohet, sepse kjo do të përcaktojë drejtimet e nevojshme për të përmbushur qëllimet tuaja të shitjes. Pas kësaj analize, duhet të zgjidhni të gjitha (ose disa nga) taktikat që do t'ju ndihmojnë të arrini më së miri qëllimet tuaja të marketingut dhe të arrini auditorin tuaj të synuar në mënyrë më efektive.

Avantazh i një Mix promovuese në Marketing

Megjithëse profesionistët e marketingut kanë mjete të shumta në dispozicion për të siguruar që ata të arrijnë audiencën e tyre të synuar (dhe qëllimin e shitjes), secili mjet marketingu individualisht, nuk është i përsosur.

Becuase secila ka dobësi dhe pikat e forta, mjetet e marketingut janë shumë më efektive kur kombinohen. Tregtarët e suksesshëm e dinë që në mënyrë eksponenciale, kombinimi i strategjive të ndryshme të marketingut siguron sukses dhe shkon shumë për të ndikuar në vijën fundore të organizatës.