Marketingu kreativ: Kush, Çfarë, Si?

Një grup marketers ulet pas një pasqyre me një drejtim, duke marrë shënime të ndershme në një grup fokusimi . Në afërsi, një specialist i marketingut po grumbullon meta të dhëna në demografinë e zonës, duke kërkuar modele. Një anëtar tjetër i ekipit është leximi, konsumimi dhe interpretimi i rezultateve të studimit. Një analist është duke përpunuar fletët e tabelave, duke zhvendosur tabelat e pivot dhe fletët kryq referuese përmes VLOOKUPS. Ky është baza e papërpunuar e marketingut: grupi i të dhënave.

Pra, çfarë tjetër?

Tjetra vijnë krijesat. Procesi kreativ me të vërtetë mund të shihet si më shumë një proces formimi sesa një proces i krijimit të pastër. Marketingu i përgjegjshëm fillon me të dhënat themelore dhe e përdor atë për të treguar një histori: pse ky produkt do ose nuk do të përshtatet me një treg, pse një treg i tillë është i pazhvilluar, pse ka ose nuk ka më shumë potencial. Krijuesit formojnë dhe formojnë të dhëna si balta, duke formuar një tregim që është i ndjeshëm, i ndashëm dhe i arritshëm. Procesi krijues përfundon kur një produkt është krijuar: një ofertë e prekshme e të dhënave për të hyrë në një kanal komunikimi dhe të ndikojë në treg.

Një nga rolet themelore të marketingut krijues është ai i copywriter. Është puna e copywriter për të interpretuar të dhënat në një mënyrë që është e arritshme për partnerët e biznesit ose për konsumatorët në fund të lojës. Copywriter formon numrat në një storyline. Pasi të krijohet një tregim koheziv, copywriter kalon punën e tij tek krijuesi i ardhshëm: projektuesi.Funksioni kryesor i projektuesit është të interpretojë stilin në një prezantim funksionalisht të bukur. Kjo mund të nënkuptojë marrjen e një tregimi të drejtuar nga të dhënat dhe krijimin e një infographic që lehtëson qasjen. Dizajni mund të hyjë në të dyja skemat e shtypura dhe ato digjitale. Nëse storyline bën thirrje për një shpërndarje më komplekse, ekipi krijues mund të thërrasë në një videographer ose animator për të formësuar storyboards në një film.

Pavarësisht nga kanali i vendosur, Designer duhet të jetë i kujdesshëm për të zgjedhur një dizajn të përshtatshëm për atë kanal.

Mbikëqyrja e gjithë kësaj është një drejtor krijues. Ajo vendos tonin dhe ritmin e projektit, duke siguruar një ekuilibër të përshtatshëm të kujdesit dhe efikasitetit. Është puna e saj për të siguruar integritetin e projektit dhe për të mbrojtur gypin që e fokuson projektin në një fund të harxhuar. Kjo gyp fillon me të dhëna të papërpunuara, dhe zakonisht një shumë prej tij. Më pas ajo analizohet dhe interpretohet në një linjë të ngjeshur kohezive. Drejtori kreativ duhet të jetë i bazuar në analiza cilësore dhe sasiore për të siguruar që ky tranzicion të ndodhë pa humbur kuptimin e të dhënave. Tregimi pastaj fokusohet në një pikë prekje tregu: një dizajn specifik dhe funksional që ka kuptim duke pasur parasysh kufizimet ose mundësitë e përdorimit të kanalit.

Kur ndërtohet një ekip krijues, një departament marketingu duhet të arrijë një ekuilibër delikat mes kërkimit dhe shprehjes krijuese. Procesi krijues mund të duket pak mistik, por duhet të fillojë të bazohet në të dhënat dhe fundin e bazuar në prodhim. Për ta mbajtur këtë fokus, një talent krijues duhet të jetë i hapur ndaj reagimeve, duhet të jetë elastik dhe duhet të ketë një shtyllë të fortë.

Ndërsa një ekip zgjerohet dhe plotësohet, mund të shtojë specialistë. Redaktorët që fokusohen në gramatikë, specialistë dixhitalë që fokusohen në optimizimin e motorëve të kërkimit, menaxherët e projektit që ndihmojnë drejtimin e një projekti përmes hapave të procesit krijues, ose zhvilluesve të uebit, të cilët mund ta marrin hartimin në nivelin e ardhshëm në një mjedis web. Bota e marketingut krijues është e gjerë dhe e gjerë dhe ka vend për pothuajse mundësi të pafundme.