Mësoni rreth sistemeve të ujitjes të përdorura në bujqësinë organike

Ujitja nënkupton veprimin e aplikimit të ujit në tokë për të furnizuar bimë dhe bimë të tjera me ujë të nevojshëm. Ndonjëherë ushqyesve mund të aplikohet edhe nëpërmjet ujitjes. Në bujqësinë organike, ruajtja është e rëndësishme në praktikat e ujitjes, siç është qëndrueshmëria.

Prandaj, ndërsa sigurisht që mund të ujisni kulturat organike në të njëjtën mënyrë që ujitni kulturat konvencionale, duhet t'i kushtoni vëmendje përdorimit të përgjithshëm të ujit dhe faktorëve të tjerë, si p.sh. shfrytëzimi i energjisë, ndërsa hartoni një sistem vadimi për fermën tuaj organike .

Megjithëse organike nuk do të thotë në mënyrë të natyrshme miqësore me mjedisin, kultivuesit duhet të përpiqen të përdorin më së miri metodën e ujitjes që ndihmon në ruajtjen e ujit dhe energjisë. Për shembull, një prodhues mund të përdorë ujërat e zeza ose një sistem vaditës me energji diellore, të cilat mund të kursejnë para, kohë dhe ujë.

Metodat e ujitjes ndryshojnë

Metodat e ujitjes për të gjitha fermat - organike dhe konvencionale - natyrisht do të ndryshojnë në varësi të klimës dhe llojit të kulturave që planifikoni të rriteni. Për shembull, Shërbimi Kërkimor i Kongresit (CRS) vëren se:

"Prodhuesit që ujiten në zonat e thata kanë më shumë gjasa të përdorin ujitje gjatë gjithë procesit në rritje (ujitja e plotë), ndërsa prodhuesit në zona më të lagështa mund të përdorin ujitje për të plotësuar reshjet dhe lagështinë e tokës nën kushtet e thatësirës".

Ka shumë lloje të metodave të ujitjes në përdorim në fermat, duke përfshirë fermat organike. Llojet e zakonshme përfshijnë:

Ndërkohë, vetë uji mund të vijë nga ujësjellësi lokal (duke supozuar se është i disponueshëm), nga puse në vend, nga mbledhja e ujërave të shiut ose nga ujërat e zeza të trajtuara. Fermerët duhet të mbrojnë burimin e tyre të ujit për t'u siguruar që është e pastër dhe për të siguruar se ka mjaft për të mbajtur të korrat të shëndetshme.

Ujitja në një fermë organike

Fermat organike kanë tendencë të jenë mesatarisht më të vogla, prandaj sistemet e tyre të ujitjes duhet të përputhen me to. Është e vështirë të mposhtim thjeshtësinë e ujitjes manuale për një fermë të vogël organike - ju mund të shtoni ujë kur dhe ku është e nevojshme dhe le shi të kujdeset për pjesën tjetër. Por sapo ferma juaj të bëhet pak më e madhe, ju me siguri do të duhet të konsideroni alternativat e punës me dorë.

Sistemet e ujitjes të pikave, në veçanti, mund të përputhen mirë me nevojat e fermave të vogla organike. Ata kërkojnë ujë më pak, dhe ato lejojnë zbatimin e lëndëve ushqyese së bashku me ujë për të korrat. Gjithashtu, ata kërkojnë më pak energji, meqenëse pompat e përdorura janë me fuqi të ulët. Sidoqoftë, ujitje me pikim mund të kushtojë më shumë për të instaluar - disa vlerësime tregojnë se kushtojnë deri në 1200 dollarë për akër. Dhe mund të kërkojnë më shumë mirëmbajtje.

Ujitja sipërfaqësore gjithashtu mund të funksionojë mirë për fermat organike, sidomos me të korrat e ngushtë që shfaqin rrënjë të thella. Disa ferma përdorin burime të ripërtëritshme të energjisë, të tilla si një grup diellor ose gjeneratorë era, për të pompuar uji përpjetë në tanket e magazinimit, dhe pastaj lirimin e ujit dhe le gravitetit lëvizin atë poshtë fushat.