7 mënyra për të qenë më etike se konkurrenca juaj

Një nga atributet më të rëndësishme për suksesin e biznesit të vogël është cilësia dalluese e ushtrimit të etikës së admirueshme të biznesit. Etika e biznesit praktikohet në të gjithë shtresat më të thella të një kompanie, të bëhet zemra dhe shpirti i kulturës së kompanisë dhe mund të nënkuptojë dallimin midis suksesit dhe dështimit.

Në studimin e hulumtimit, "A paguhet etika e biznesit?" nga Instituti i Etikës së Biznesit (IBE), u zbulua se kompanitë që shfaqin një "angazhim të qartë ndaj sjelljes etike" vazhdimisht tejkalojnë kompanitë që nuk shfaqin sjellje etike.

Drejtori i IBE, Philippa Foster Black, tha: "Jo vetëm që sjellja etike në jetën e biznesit është gjëja e duhur për të bërë në parim, ne kemi treguar se paguan në kthimet financiare".

Këto gjetje dhe shtatë mënyrat për të rritur etikën e listuar më poshtë meritojnë të konsiderohen si një pasqyrë e rëndësishme për kompanitë që përpiqen për sukses afatgjatë dhe rritje.

1. Jini të besueshëm

Njohin se konsumatorët duan të bëjnë biznes me një kompani që mund të kenë besim; kur besimi është në thelbin e një kompanie, është e lehtë të njihet. Besimi përcaktohet, sigurohet mbështetja në karakterin, aftësinë, forcën dhe të vërtetën e një biznesi.

2. Mbajeni një mendje të hapur

Për përmirësimin e vazhdueshëm të një kompanie, udhëheqësi i një organizate duhet të jetë i hapur për ide të reja. Kërkoni mendime dhe reagime nga klientët dhe anëtarët e ekipit dhe kompania juaj do të vazhdojë të rritet.

3. Të përmbushen obligimet

Pavarësisht nga rrethanat, bëjeni gjithçka në fuqinë tuaj për të fituar besimin e konsumatorëve dhe klientëve të kaluar, veçanërisht nëse diçka ka shkuar keq.

Rivendosni ndonjë biznes të humbur duke respektuar të gjitha angazhimet dhe detyrimet.

4. Keni dokumente të qarta

Rivlerësoni të gjitha materialet e shtypura duke përfshirë reklamat e biznesit të vogël , broshurat dhe dokumentet e tjera të biznesit duke siguruar që ato janë të qarta, të sakta dhe profesionale. Më e rëndësishmja, sigurohuni që ata të mos keqinterpretojnë ose keqinterpretojnë.

5. Bëhuni të përfshirë në komunitetin tuaj

Mbeten të përfshirë në çështjet dhe aktivitetet që lidhen me komunitetin, duke demonstruar kështu se biznesi juaj është një kontribues i përgjegjshëm i komunitetit. Me fjalë të tjera, qëndroni të përfshirë.

6. Ruajtja e Kontrollit të Kontabilitetit

Merrni një qasje praktike në kontabilitet dhe kontabilitet, jo vetëm si një mjet për të fituar një ndjenjë më të mirë për përparimin e kompanisë suaj, por si një burim për çdo aktivitet "të dyshimtë". Marrja e kontrollit të kontabilitetit dhe mbajtjes së të dhënave ju lejon të përfundoni menjëherë çdo aktivitet të dyshimtë.

7. Jini të respektueshëm

Trajtoj të tjerët me maksimumin e respektit. Pavarësisht dallimeve, pozicioneve, titujve, moshave, ose llojeve të tjera të dallimeve, gjithmonë i trajtojnë të tjerët me respekt profesional dhe mirësjellje.

Duke njohur rëndësinë e etikës së biznesit si një mjet për arritjen e rezultatit tuaj të dëshiruar është vetëm fillimi. Një biznes i vogël që fut një temë të thellë të etikës së biznesit brenda strategjive dhe politikave të saj do të jetë e dukshme mes klientëve. Ndikimi i tij i përgjithshëm do të çojë në një kompani fitimprurëse dhe të suksesshme. Duke njohur vlerën e praktikimit të etikës së admirueshme të biznesit dhe duke ndjekur secilin nga 7 parimet, suksesi juaj nuk do të jetë larg.