Konkurse për Operatorë Forklift

Rëndësia e përdorimit të sigurt të pajisjeve të trajtimit të materialeve siç janë forklifts nuk mund të nënvlerësohet. Si një shtesë për trajnim dhe mbikëqyrje aktive në vazhdim, një mënyrë për të promovuar operacionin e sigurt është përmes ngritjes së vetëdijes dhe aftësisë që vjen nga pjesëmarrja në garat e operatorëve. Konkurseve të tilla janë më të njohura për pirunët .

Ndërsa konkurrenca e Forklift- ut mbahen nën emra të ndryshëm, si rodeo forklift, kampionatin e forklift dhe konkurrencën e forklift, qëllimi është i njëjtë - për të promovuar përsosmërinë e aftësive dhe praktikat e sigurta të operatorit.

Gara të tilla mund të mbahen nga një kompani e caktuar në një vend të caktuar për punonjësit e saj, ose garat mund të jenë ngjarje të hapura që kërkojnë pjesëmarrës nga një sërë kompanive.

Kampionati Forklift i BC, për shembull, derisa u ndërpre kohët e fundit, përfshinte një proces me dy hapa. Hapi i parë kërkoi konkurrentët të përfundonin një test me shkrim që përfshinte 20 pyetje me shumë zgjedhje. Pjesa e dytë kërkoi që pjesëmarrësit të manovrojnë një kurs kërkues i dizajnuar për të shfaqur aftësitë dhe praktikat e operimit të sigurt të operatorëve të pajisjeve.

Pjesa lëvizëse e kursit është e caktuar në mënyrë që operatorët të përfundojnë kursin sa më shpejt që të jetë e mundur, duke bërë kështu në mënyrë të sigurt. Identifikimi i shkeljeve të sigurisë nga gjyqtarët e kursit u shtua si kohë e ndëshkimit për të përfunduar me një rezultat përfundimtar të kombinuar për pjesën e vozitjes. Pjesëmarrësi me rezultatin më të ulët të kombinuar neto për rezultatin më të lartë të testimit do të ishte fituesi.

Një numër i kampionateve Forklift mbahen në mbarë botën. Këto ngjarje përfshijnë:

Ngritja e vetëdijes për praktikat e sigurta në operacionet e kamionëve është një biznes serioz që duhet të përforcohet rregullisht dhe jo vetëm në ngjarjet vjetore.

Kjo është arsyeja pse trajnimi i dokumentuar, mbikëqyrja efektive e operatorëve të Forklift, diskutimet e shpeshta në mbledhjet e ekipit dhe ngritja e ndërgjegjësimit të përgjithshëm është kaq kritik për sigurinë në vendin e punës. Konkurset e Forklift mund të sigurojnë një shtesë të angazhueshme për komponentët e tjerë të programit tuaj të sigurisë.