Mësoni si të përdorni një nivel rrotullues të lazerit

J Rodriguez

Nivelet lazer rrotulluese janë një nga mjetet më të dobishme në dispozicion për të përfunduar punimet tokësore ose gradimet. Këto lloje të niveleve do të ofrojnë një nivel referimi prej 360 gradësh që do të lehtësojnë kryerjen e punës. Nuk përdoret vetëm në punë në terren, pasi mund të përdoret në shumë aplikacione të tjera që kërkojnë saktësi dhe saktësi. Ekzistojnë shumë modele që mund të përputhen sipas nevojave tuaja

Si punon niveli i rrotës së lazerit

Një nivel lazer rrotullues prodhon një linjë rreze lazer që rrotullohet 360 gradë. Kjo pajisje duhet të jetë e nivelit, edhe pse ekzistojnë edhe lloje automatike të nivelimit dhe përdoren në lidhje me një detektor lazer. Në varësi të nevojave tuaja, disa nga këto modele do të pajisen me trungje plumb-up ose plumb-down, me shpejtësi të ndryshueshme të rrotullimit, me shpejtësi rotacione fikse dhe do të prodhohen me nivele të ndryshme të saktësisë.

Unë do të rekomandoj auto-leveling një të vetëm në rast se dikush hits nivelin e ajo automatikisht do të përshtaten me vendosjen e mëparshme. Nëse jeni duke përdorur pajisjet që duhet të leveled. kini kujdes se asnjë pajisje apo punonjës nuk godet nivelin që shkakton ndryshime në lartësinë e referuar.

Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se edhe laserët e auto-leveling do të mbyllen kur të marrin një ndikim të madh ose një lëvizje e papritur zbulohet në nivelin e lazerit rrotullues që shkakton një ndryshim më të madh se 5%.

Çdo përplasje ose lëvizje e shkaktuar në një nivel lazer auto-leveling që është më i madh se rreth 5% do të bëjë që lazeri të ndizet ose të mbyllë njoftimin e përdoruesit që nuk është më në gjendje të nivelizojë vetë nivelin.

Aplikime të nivelit të rrotullimit të lazerit

Disa nga aplikimet më të zakonshme në të cilat mund të përdoret një nivel lazer rrotullues janë:

Nivelet e Nivelit të Rrotullimit të Puna Brendshme

Këto lloje të niveleve mund të instalohen në mure ose tavane dhe nuk do të kërkohet detektor lazer. Ato mund të përdoren jashtë vetëm nëse përdoren në lidhje me detektor lazer. Ata mund të operohen me telekomandë. Një sy i njeriut nuk është në gjendje të zbulojë linjën lazer në një ditë të qartë, kështu që rëndësia e përdorimit të detektorit.

Puna e jashtme Nivelet e rrotullimit të lazerit

Shumë e ngjashme me ato të brendshme, por do të ngrihen mbi një trekëmbësh dhe do të përmbajnë një shkop të klasës, në të cilën do të bashkangjitni detektor lazer. Kur përdoret detektor lazer, diapazoni i nivelit të lazerit mund të dyfishohet. Ka nivele lazer me rreze të gjelbër dhe lazer me rreze të kuqe, prandaj sigurohuni që të merrni detektorë të duhur lazer, përndryshe nuk do të funksionojë.

Llojet e klasës

Niveli i rrotullimit të lazerit me ndeshje grade është disi i sofistikuar pasi ai ka aftësinë për të animuar klasën e dëshiruar. Kjo do të lejojë përdoruesin të anojë derisa të arrijë klasën ekzistuese ose lartësinë që është vendosur në shufrën tuaj të klasës.

Funksioni Auto-Level lejon veten nëse jeni jashtë nivelit dhe po bëni një funksion të klasës.

Disa nga këto nivele lazer do të kenë disponueshmërinë për të ndjekur dy nota të ndryshme në të njëjtën kohë, horizontale dhe vertikale.

Ekziston edhe niveli i rrotullimit të lazerit me hyrje në klasë. Për këtë, përdoruesi do të duhet të hyjë në klasën e dëshiruar në panelin e kontrollit të lazerit. Kjo do të shtojë disa kosto shtesë për pajisjet, por mund të jetë shumë i dobishëm dhe i përshtatshëm.