Pronat e tanishme

Bizneset kanë pasuri - ose së paku, ata duhet. Asetet janë gjithçka që zotëron biznesi. Ky artikull shpjegon një lloj të aseteve, të quajtura asetet aktuale. Ne do të fillojmë me asetet e biznesit dhe do të shkojmë në aktivet afatshkurtra.

Cilat janë asetet e biznesit?

Çdo biznes ka pasuri, të cilat në termat e tyre më të thjeshtë janë "gjëra me vlerë". Ashtu si buzëqeshja e aktorit është pasuria e saj, një biznes ka nevojë për asete për të prodhuar produktet e saj ose për të shitur shërbimet e saj.

Asetet mund të jenë të prekshme, si një pjesë e pajisjes ose një automjeti, ose ato mund të jenë të paprekshme, si një patentë ose markë tregtare ose e autorit.

Asetet e biznesit regjistrohen në bilancin e biznesit, në anën e majtë. Në anën e djathtë, shpjegohet pronësia e atyre pasurive. Ose pronari zotëron pasuritë, ose ato janë "në pronësi" nga huadhënësi, banka ose dikush tjetër.

Cilat janë llojet e aktiveve të biznesit?

Në aspektin e bilancit të biznesit, aktivet e biznesit klasifikohen sipas kohëzgjatjes së mbajtjes zakonisht të biznesit dhe gjithashtu sa lehtë mund të konvertohen në para të gatshme.

Paratë e gatshme janë aktivi më i lëngshëm për shkak se ajo tashmë është në formë të parave dhe mund të përdoret për të bërë pagesa me lehtësi dhe shpejtësi. Të gjitha pasuritë e tjera janë të shënuara nën të holla në rendin në të cilin ato mund të konvertohen në të holla. Pse ka të holla kaq të rëndësishme? Për shkak se bizneset kanë nevojë për të paguar faturat dhe për të paguar punonjësit.

Cilat janë aktivet aktuale?

Aktivet rrjedhëse janë ato aktivë biznesi që do të konvertohen në para në dorë brenda një viti dhe aktivet që do të shfrytëzohen në funksionimin e një biznesi brenda një viti.

Ky është përkufizimi i shpejtë, për ata që dëshirojnë bazat. Por është gjithashtu e rëndësishme për të kuptuar sfondin dhe rëndësinë e aktiveve aktuale në një biznes.

Cilat janë pasuritë aktuale ndaj aseteve afatgjata?

Njohja e llojeve të pasurive dhe mënyra se si kategorizohen ju ndihmon të shikoni bilancin e një biznesi dhe të përcaktoni forcën e tij.

Asetet rrjedhëse, ato që mund të konvertohen shpejt në mjete monetare dhe të cilat mbahen zakonisht për më pak se një vit, janë:

Pasuritë afatgjata, ndonjëherë të quajtura asete kapitale , janë më të vështira për t'u kthyer në para të gatshme. Këto asete përfshijnë pajisjet, mobiljet dhe pajisjet, pastaj tokën dhe ndërtesat. Vini re se toka dhe ndërtesat marrin më të gjata për t'u konvertuar në para në dorë, kështu që ato janë të listuara të fundit.

Pse është e rëndësishme për mua të di për pasuritë e tanishme?

Është e rëndësishme për një biznes që të ketë pasuri, dhe për biznesin të ketë disa pasuri aktive që shpejt mund të shndërrohen në para të gatshme nëse është e nevojshme.

Si vlerësohen pasuritë?

Një biznes vlerësohet në disa mënyra bazuar në asetet e saj. Më së shumti, ata që shikojnë bizneset përdorin raportet financiare për të bërë këto vlerësime.

Vetëm shikimi i numrave nuk është aq kuptimplotë sa duke parë mënyrat se si numrat grumbullohen kundër numrave të tjerë.

Dy raporte të përbashkëta të analizës financiare të përdorura për vlerësimin e aktiveve të biznesit janë:

1. Raporti aktual, i cili krahason aktivet aktuale me detyrimet aktuale. Joshua Kennon, në Investimin për Fillestarë, ka një diskutim të mirë rreth raportit aktual.

2. Raporti i shpejtë, i cili krahason vetëm paratë e gatshme dhe llogaritë e arkëtueshme me detyrimet aktuale. Duke lënë jashtë inventarit, ky raport është më i rreptë. Nganjëherë quhet raporti "test i acidit". Rosemary Peavler në Business Finance ka një diskutim më të detajuar të raportit të shpejtë.