Riciklimi, ripërdorimi dhe heqja junk mundësi ekskluzivitet

A po studioni mundësia për të blerë një ekskluzivitet në sektorin e riciklimit, ripërdorimit ose menaxhimit të mbeturinave të ngurta? Ka një numër mundësish nga të cilat mund të zgjidhni. Çdo kategori ekskluzive dhe shërbimi vjen me konsideratat e veta në lidhje me tarifat e ekskluzivitetit dhe kërkesat e investimeve. Ekzistojnë edhe faktorë të tjerë që duhet të merren parasysh, siç janë kërkesat fizike të rënda në rastin e transportuesve të hedhurinëve, mjedisi i zhurmshëm i copëzimit të letrës, që kanë të bëjnë me bishtin e qenve dhe qentë të të gjitha temperamenteve, etj.

Ndërsa ka dallime në lidhje me kushtet e punës, tërheqja e përbashkët është liria dhe eksitim i zotërimit të biznesit tuaj.

Lidhjet me kompanitë e listuara më poshtë nuk kanë për qëllim të miratojnë ndonjë mundësi ekskluziviteti, ato thjesht renditen për të ofruar një listë të mundësive të ekskluzivitetit në treg. Investitorët e mundshëm inkurajohen të hulumtojnë tërësisht mundësinë e ekskluzivitetit përpara se të vendosin për të blerë.

Largimi i mbeturinave ose keqia

Vërteta është thënë, ka një treg në rritje për heqjen e mobiljeve të vjetra, eliminimin e rrëmujëve, dhe heqjen e mbeturinave të rinovimit. Një biznes i heqjes së mbeturinave ose mbeturinave siguron një shërbim shumë të nevojshëm për pronarët e shtëpive, kontraktorët dhe rinovuesit, si dhe për bizneset e vogla që kërkojnë të ulen dhe menaxhojnë më mirë vendet e tyre. Ai është i përshtatshëm në mënyrë ideale për një operator biznesi të vogël dhe ekzistojnë disa ofrues të franshizës të vendosur mirë në këtë hapësirë.

Disa nga shitësit kryesorë të ekskluzivitetit në këtë fushë janë renditur më poshtë. Gjithashtu, ju mund të dëshironi të lexoni artikujt e mi, Si të filloni një biznes heqjeje junk dhe të mendoni për fillimin e një biznesi për heqjen e mbeturinave: Tetë gjëra që duhen marrë parasysh .

Shkrirja e letrës dhe shkatërrimi i sigurt i dokumenteve

Shpërndarja e librave me kartela kombinon riciklimin e letrës dhe shkatërrimin e dokumenteve. Këto operacione sigurojnë shredding celular, në të cilat dokumentet janë copëtuar në vendndodhjen e konsumatorit ose shkatërrimin e sigurt të letrave që ndodhin në vendndodhjen e shredding shërbimit. "Tregu i përgjithshëm i shredding amerikan është shumë konkurrues me presion në rënie të kostove", shkruan Tazz Haque në How to Start a Small Business Shredding Paper . " Siguria dhe konfidencialiteti janë çelësa e suksesit në shredding letër biznesi," shton ai. "Në fakt, këto dy fjalë duhet të jenë pikat kryesore të shitjes."

Bizneset që punojnë në këtë sektor përfshijnë si në vijim

Heqja e mbeturinave të kafshëve

Një kamare e specializuar e ekskluzivitetit të marrjes së mbeturinave është për kafshët që heqin pastrimin dhe heqjen. Kur mendoni se industria e kafshëve të SHBA vlen më shumë se 6.5 miliardë dollarë në vit, ka shumë mundësi për të marrë disa nga ato veprime. Produkti që do të trajtohet kufizon ankesën e tij dhe ndoshta konkurrencën. Nëse jeni të kënaqur në këtë linjë të punës, mundësitë e ekskluzivitetit të ekskluzivitetit përfshijnë:

Kontejnerë lëvizës plastikë të ripërdorshëm

Në rast se po pyetej, afërsisht 20 për qind e amerikanëve futen dhe lëvizin çdo vit, Kjo përkthehet në rreth 43 milionë njerëz që ndryshojnë adresat çdo vit. Ka një sërë çështjesh me traditën e nderuar të kohës për grumbullimin e kutive të kartonit të përdorur. Për shembull, mund të jetë gjithnjë e më e vështirë për burimin e tyre kur gjithnjë e më shumë kompani riciklohen (madje edhe nëse dikush në një dyqan i ruan ato për ju, më shpesh se jo, sinjalet përzihen dhe përfundojnë në kompaktor para se të merrni ata). Probleme të tjera përfshijnë gjetjen e madhësive të duhur, faktin se ata ndoshta nuk kanë mbajtëse për trajtim ergonomik dhe faktin se pasi të lëvizni, duhet të jeni në gjendje t'i ricikloni ato. Duke pasur parasysh këta faktorë, më shumë njerëz duket se po rriten në kutitë e lëvizshme që lëvizin!

Lexo artikullin tim mbi kutitë e lëvizshme që lëvizin këtu .

Mundësitë e ekskluzivitetit në këtë sektor ofrohen nga kompanitë e mëposhtme:

Riciklimi i fishekëve

Riciklimi i fishekëve është bërë mirë i themeluar si një mjet për të reduktuar plehrat dhe për të ofruar mundësi të besueshme të biznesit të vogël .

A ka mundësi të tjera të franshizës që unë duhet të rendis në këtë artikull? Nëse është kështu, ju lutem më lejoni të di!