Rolet dhe Funksionet e një Dizajner të Brendshëm Tregtar

Një projektues i brendshëm mund të bëjë dallimin. Foto noh950

Pse ju duhet të keni një dizajn të brendshëm

Një projektues i brendshëm tregtar është profesionist i cili do të krijojë dhe drejtojë ndërtimin ose renovimin e hapësirave tregtare. Ky profesionist do t'ju udhëheqë me përzgjedhjen e materialeve, paraqitjen, shpërndarjen e hapësirës, ​​rregullimin e mureve të brendshme dhe mund të jetë drejtor i të gjitha marrëdhënieve ndërmjet të gjithë profesionistëve të fushës që punojnë në projektin e ndërtimit. Gjithashtu, do të planifikojë dekorimin dhe temat për të punuar rreth hapësirës tënde, duke përfshirë disa njohuri arkitekturore dhe do t'ju ndihmojë të krijoni shpërndarje hapësinore funksionale dhe të përshtatshme brenda hapësirës tuaj.

Një projektuesi i brendshëm është shumë më tepër se një ndihmë profesionale, është udhëzim gjatë procesit të ndërtimit.

Marrëdhënia mes Dizajnit të Brendshëm dhe Punës në Terren

Profesionist i specializuar në dizajnin e brendshëm tregtar do të fillojë të ofrojë shërbime nga fazat konceptuale dhe planifikimi i projektit tuaj të ndërtimit. Ai do të studiojë dhe vlerësojë hapësirat e propozuara duke pasur parasysh qëllimin e tij dhe idetë e paraqitjes për përdorim të mëtejshëm. Projektuesi duhet të kalojë nëpër fazat e ndërtimit duke plotësuar verifikimin në terren dhe duke marrë matje të sakta në vendin e ndërtimit, duke ndjekur aktivitetet ndërtimore afër me vizatimet dhe specifikimet. Gjatë kësaj kohe, projektuesi do të fillojë të punojë me ide të tilla si detajet e përfundimit, mobiljet, ngjyra, pajisjet dhe objektet e ngjashme dhe hapësira që do të plotësojnë nevojat e klientit të tij.

Vizatime nga një Dizajner i Brendshëm

Informacioni i mbledhur do të përdoret për të krijuar vizatime dhe paraqitjen e skemave që pasqyrojnë kushtet dhe ecurinë e aktiviteteve ndërtimore.

Këto vizatime, zakonisht të quajtura 'Vizatime të ndërtuara', më pas do të përdoren për të filluar të përfaqësojnë vendin e përfunduar dhe vendosjen e mobiljeve dhe rregullimin e hapësirave me të gjithë hapësirën e brendshme të shpërndarë. Këto vizatime do të jenë baza për procesin e ardhshëm të përzgjedhjes së materialeve dhe qëllimeve të instalimit.

Me këtë në mendje dhe tashmë me disa matje, projektuesi do të fillojë të planifikojë plan urbanistik dhe do të përdorë disa nga elementët ekzistues që i përfshijnë ato në projektimin dhe arkitekturën e projektit. Gjatë kësaj faze, projektuesi duhet të verifikojë të gjitha kërkesat e kodit të ndërtimit të zbatueshëm dhe elementet e sigurisë që duhet të plotësohen dhe të jenë në gjendje të koordinojnë ato dhe të fillojnë paraqitjen e dekorimit të propozuar.

Produkti Final nga një Dizajner i Brendshëm Tregtar

Hapi i fundit është nisur më pas. Gjatë kësaj faze, projektuesi do të hartojë, dorëzojë dhe të marrë miratimin për vizatimet skematike nga klienti. Gjithashtu gjatë kësaj faze, duhet të plotësohen lejet e nevojshme, miratimet dhe kërkesat materiale . Pastaj, faza përfundimtare e montimit të pajisjeve të reja, instalimi i mobiljeve, ndryshimet dhe modifikimet e vogla duhet të plotësohen në përputhje me rrethanat dhe të dorëzohen në klientin. Gjatë gjithë projektit, projektuesi do të mbetet në komunikim me të gjithë të përfshirë në projekt, duke siguruar që progresi është konsistent, dhe çdo çështje trajtohet në kohën e duhur.

Dizajnerët e brendshëm komercialë përdoren gjerësisht për të krijuar ose modifikuar impiantet industriale, ndërtesat e zyrave, hapësira qeveritare , shitjet, depot dhe në disa raste zona banimi.

Ndërsa puna e tyre është me të vërtetë intensive dhe e larmishme, ka shumë sfida dhe emocione që kalojnë nëpër venat e këtyre lloj profesionistësh. Mos harroni, mund të keni hapësirën më të madhe të disponueshme, por pa një shpërndarje të saktë të hapësirës, ​​ajo do të jetë me vlerë asgjë, në krahasim me fushat e dizajnit të madh.

Trendi i ri i dizajnit të brendshëm tregtar bazohet në printimin 3D, duke sjellë idetë tuaja në realitet.