Si duhet të ndërtohet një Ramp i përputhshëm ADA

Udhëzimet e ndërtimit të ADA Ramp

Në shumë projekte, nëse jo të gjitha, do të keni nevojë për të ndërtuar një devijim të përputhshmërisë me ADA për të siguruar akses në karriget me rrota ose këmbësorë dhe që mund të përdoret edhe për karrocë. Të gjitha ramps duhet të ndërtohen sipas udhëzimeve të ADA që sigurojnë një qasje të sigurt dhe të besueshme në njësinë e ndërtesës ose të banimit. Ne do të përpiqemi të mbulojmë të gjitha aspektet e lidhura me një devijim të miratuar nga ADA dhe të gjithë komponentët e lidhur për të përmbushur kërkesat minimale.

Para se të ndërtoni një kontroll të devijimit me kodet tuaja lokale për kufizime shtesë ose udhëzime të kërkuara në qarkun tuaj.

Specifikimet e ADA Ramp

Nëse po ndërton një platformë me rrota, kushtojini vëmendje këtyre udhëzimeve të rëndësishme:

ADA Ramp Handrails

Kur një devijim ka një rritje më të madhe se 6 inç ose një projeksion horizontale më të madhe se 72 inç, atëherë ai duhet të përmbajë hekurat në të dyja anët.

Sidoqoftë, nuk janë të nevojshme shtrëngime për rampa të frenuar. Kur vendosni korpuset në një devijim ADA, ju lutemi të jeni i sigurtë se do t'i ndiqni këto specifikime:

ADA Ramp Slope

Udhëzimet e ADA rekomandojnë një raport të pjerrësisë prej 1:16 deri në 1:20.

(Raporti 1:12 është shumë i pjerrët për disa njerëz për të lundruar.) Këto raporte duhet të ndiqen në të gjitha vendet publike. Në varësi të materialit që përdoret për të ndërtuar devijimin dhe pjerrësinë e saj, ndoshta do të keni nevojë të shtoni një cilësi shtesë anti-shqip për të parandaluar rrëshqitjen. Kujtohuni që të gjithë përbërësit e një ngritjeje duhet t'i plotësojnë këto kërkesa edhe në anët e devijimit. Filloni duke ndërtuar platformën në pjesën e uljes së secilës pjesë një në një kohë. Bashkangjitni pjesën tuaj të parë në shtëpi me bulona betoni dhe spiranca. Instaloni postimet tuaja në fund të pjesës së parë dhe sigurohuni që të keni shpatin e duhur. Vendosni seksionin pasues e kështu me radhë. Instaloni postin e ri mbështetës në pjesën e largët, bashkojini pjesët dhe përsëritni deri sa të përfundoni. Instaloni një kalim të zbrazur nga devijimi në sipërfaqe që do të parandalojë që rrotat të zihen, aty ku skaji përfundon dhe sipërfaqja fillon.