Çfarë është një Galley in Magazine dhe Publishing Book?

Galleys nënkuptojnë gjëra të ndryshme kur shkruani për një revistë (nëse është një koncert një herë apo punë në vazhdim) sesa të shkruani për një botues librash. Përkufizimi i një galley mund të ndryshojë edhe pak në kuptimin tradicionale botuese të fjalës. Por le të shohim së pari shkrimin në revistë. Kur shkruan për një revistë, një galley është faqja që është ose faqja e fundit e asaj se si do të duket artikulli juaj (duke përfshirë shkronjat, paragrafët e thyer, lede dhe titujt) ose, është një version shumë i ngushtë i faqes përfundimtare (ndoshta pa fotot, për shembull).

Në botimin e librave, mund të gjeni disa ndryshime në lidhje me përkufizimin e asaj që një galley në të vërtetë është. Për shembull, një dëshmi galley është versioni paraprak i një publikimi të menduar për rishikim nga autorët, redaktorët dhe lektorët. Këto galerë janë krijuar për qëllime lekturimi dhe kopjimi, por mund të përdoren gjithashtu për qëllime promocionale dhe shqyrtimi. Një provë faqe , nga ana tjetër, është krijuar në një version afër-përfundimtar dhe supozon se gabimet janë korrigjuar. Kjo për shkak se korrigjimi i gabimeve në këtë fazë të prodhimit është i shtrenjtë. Këto faqe janë një përfaqësim shumë më aktual i shtypjes përfundimtare.