Inkorporimi optimal i vlerave inxhinierike

Inkorporimi optimal i vlerave të inxhinierisë mund të sigurojë kursime të rëndësishme

Inxhinieria optimale e vlerës. Nga Peg Syverson

Optimum Value Engineering mund të rezultojë në një sasi të reduktuar të materialit të përdorur dhe kostove të ulëta të punës. Duke përdorur sistemin e plotë të Inxhinierisë Optimale të Vlerave ose duke aplikuar atë nga komponentët, ndërtesa do të përmirësojë efikasitetin e saj të energjisë dhe performancën e saj të përgjithshme. Ndërtuesit dhe Kontraktorët që fillojnë të përdorin këtë teknikë mund të kërkojnë trajnim të posaçëm që mund të rezultojë në një rënie në shpejtësinë e inkuadrimit derisa të njihen me sistemin.

Ideja kryesore pas Optimum Value Engineering është që të maksimizohet përdorimi i materialit, ndërsa ende plotëson rregullat e rrepta të kodit dhe kërkesat strukturore.

Përfitimet optimale të cilësisë së vlerave

Vlera optimale e humbjeve teknike

Inovacionet optimale të inovacionit të vlerës

Më poshtë është një listë e inovacioneve që janë pjesë e Sistemit Optimik të Inxhinierisë së Vlerave: