Rëndësia dhe Përfitimet e Marketingut Lokal

Një biznes apo kompani që është vendore në një zonë të caktuar nuk është në gjendje të konkurrojë drejtpërdrejt me një konkurrent më të madh në një vend tjetër gjeografik. Një kompani lokale ka nevojë për një strategji të marketingut në shënjestër për të tërhequr një grup të ri konsumatorësh të cilët nuk mund të kuptojnë se ka një biznes specialiteti lokal në zonë. Marketingu lokal është një teknikë që bëhet në mënyrë personale dhe në internet. Ju do të duhet të përcaktoni strategjitë lokale të marketingut që do të jenë më të dobishme për biznesin tuaj.

Rrjetëzimi me bizneset e tjera lokale

Nëse jeni në një qytet apo zonë të vogël që nuk e keni tashmë shërbimin që ofron kompania juaj, atëherë duhet të lidhni rrjet me biznese të tjera lokale. Kjo mund të rrisë ekspozimin tuaj dhe të tërheqë klientët. Kërkojuni bizneseve vendas të dërgojnë fletushkat e kompanisë suaj në dyert ose në zona shumë të trafikuara. Një fluturues ju jep mundësinë për të shfaqur të gjitha shërbimet që biznesi juaj është në gjendje të ofrojë. Një tjetër mundësi është që të jepni një pjesë të kohës tuaj për një kishë lokale ose organizatë vëllazërore për të rritur ekspozimin ndaj shumë njerëzve. Kjo do t'ju mundësojë të fitoni referime dhe të zhvilloni reputacionin tuaj lokal.

Lloji më themelor i marketingut lokal

Lloji më themelor i marketingut lokal është përdorimi i një karte biznesi . Ju mund t'i jepni ato kur ju takoni njerëz të rinj ose filloni projekte pune. Kjo i mundëson individit t'i referohet biznesit tuaj, faqes së internetit ose numrit të telefonit kur kontakti i ardhshëm është i nevojshëm.

Ju gjithashtu duhet të krijoni një strategji të specializuar të marketingut në internet për të plotësuar strategjinë tuaj të marketingut në linjë, të gjithë e dimë se shumica e njerëzve kërkojnë internetin për të mësuar më shumë për kompanitë që po vlerësojnë të bëjnë biznes.

Search Engine Marketing

Nëse doni të tërhiqni klientë të rinj online, do t'ju duhet të përdorni strategjitë e marketingut lokal që janë pjesë e një marketingu të kërkimit të kërkimit , ose SEM, për biznesin tuaj.

Fokusi kryesor i një strategjie të marketingut lokal është që së pari të përcaktojë të gjitha fjalë kyçe vendore për biznesin tuaj. Këto fjalë kyçe duhet të jenë specifike për zonën tuaj të operacioneve për të tërhequr klientët lokalë. Kjo njihet edhe si përdorimi i fjalës së bazuar në vendndodhje. Faqja juaj duhet të ketë fjalë kyçe që përfshijnë zonën tuaj të qytetit, të qarkut ose të zonës gjeografike.

Marketing Interaktiv

Fjalëkalimet dhe frazat duhet të përfshihen në çdo faqe të faqes suaj të internetit. Kjo do të rrisë rangimin e faqes tënde kur klientët potencialë të kryejnë kërkime lokale. Mënyra se marketingu interaktiv po ndryshon bizneset lokale po fillon të fitojë një avantazh marketingu. Shumë herë kur njerëzit do të bëjnë një pyetje online për të kërkuar një produkt apo shërbim, bizneset lokale në internet do të shfaqen në faqen e parë.

Qëllimi është që faqja juaj të shfaqet në faqen e parë të rezultateve të kërkimit kur futen fjalë kyçe për zonën tuaj lokale. Përdorimi i fjalë kyçe lokal do të dallojë faqen tuaj nga vendet e konkurrentëve që janë në vende të tjera. Ju duhet të vëzhgoni disa nga klientët tuaj për të parë se cilat lloje të termave të kërkimit do të përdoreshin për të gjetur llojin tuaj të biznesit.

Nëse ndonjë nga këto fjalë kyçe nuk është tashmë në faqen tuaj, atëherë ju mund t'i shtoni ato për të rritur dukshmërinë tuaj kur një klient i ardhshëm bën një kërkim lokal në internet.

Përdorimi i marketingut vendor dhe offline është i rëndësishëm për një biznes të vogël që ka nevojë për të tërhequr më shumë konsumatorë. Marketingu lokal është një mënyrë e shkëlqyer për të fituar konsumatorë në zonën përreth, të cilët mund ta shohin biznesin tuaj si një mundësi më të mirë.