Inspirational Pro dhe Anti-Globalization Kuotat nga Ekspertët e Ekonomisë

Ideale pozitive dhe negative për zgjerimin e ekonomisë në kuotimet e kuotueshme

Në shekullin e 21-të, globalizimi është një prirje e pakthyeshme që sjell me vete një nivel të zgjerimit ekonomik, rritjes dhe aksesit që është i pashembullt në historinë e njerëzimit. Ndërkohë që aspektet pozitive të globalizimit ekonomik mund të duken të pakundërshtueshme, debati midis ekspertëve pro dhe kundër globalizimit është intensive, dhe nga ky debat shfaqen citate frymëzuese të kuotueshme që nxisin diskutime të mëtejshme për rreziqet dhe përfitimet e globalizimit.

Industria amerikane e shitjes me pakicë, në dukje, gjithmonë ka përqafuar idenë e globalizimit, pasi blerja dhe transportimi i mallrave nga pjesë të ndryshme të botës ishte një motivim kryesor për eksploruesit më të famshëm në histori. Kompania FW Woolworth kishte dyqanet e shitjes me pakicë në Kanada në vitin 1905. Chevrolet ishte duke shitur automobila në Kanada në vitin 1915. Abercrombie & Fitch shiti grupet e lojës Mahjong të importuara nga Kina në vitet 1920. Zgjerimi me pakicë ka qenë si lideri dhe katalizatori për globalizimin ekonomik gjatë gjithë historisë moderne të biznesit.

Related: Kompanitë më të vjetra amerikane me pakicë ende në Biznes Sot >>

Edhe pse evolucioni i teknologjisë bën një ekonomi globale praktike, logjike dhe me sa duket e pashmangshme, një ekonomi globale e ndërvarur nuk është një koncept që të gjithë përqafojnë me gjithë zemër dhe nuk është një realitet që arrihet lehtësisht. Udhëheqësit e mendimit pro dhe anti-globalizimit nga fusha e biznesit, politikës dhe ekonomisë do të vazhdojnë të përcaktojnë kufijtë e duhur të globalizimit ekonomik duke shqyrtuar aspektet e tyre pozitive dhe negative dhe të përfshijë njohuritë e tyre në idetë e madhësisë së kafshimit që mund të konsumohen dhe të ndahen në formën e kuotave.

Kuotimet që pasojnë shqyrtojnë, përcaktojnë dhe sfidojnë globalizimin ekonomik siç është sot dhe si mund të bëhet në të ardhmen. Lexoni dhe ndani këto citate pro dhe anti-globalizuese sipas këndvështrimit tonë, dhe pastaj klikoni lidhjet për të marrë citate më të citueshme mbi një sërë çështjesh të biznesit .

Frymëzues Pro dhe Anti-Globalizimi Kuotat nga Ekspertët Ekonomikë, Politikë dhe Biznes:

Kuotime më të Kuotueshme: