Kuotat e rritjes së biznesit, frymëzimi dhe idetë

Kuotime të Kuotueshme për Menaxherët e Biznesit dhe ato Organizata Drejtuese

Njerëzit të cilët kanë arritur suksese të dukshme kanë përjetuar gjithnjë rritje gjatë rrugës dhe nganjëherë kanë udhëhequr edhe njerëz dhe organizata të tjera gjatë periudhave të dhimbjeve në rritje. Ata gjithashtu kanë bërë disa komente provokative, frymëzuese dhe të zhytura në mendime rreth rritjes së biznesit, rritjes shoqërore, rritjes individuale dhe ndryshimit kryesor gjatë viteve.

Rritja shpesh barazohet me përparimin dhe suksesin në SHBA dhe në shumicën e shoqërive në të gjithë botën.

Por, ndërsa shpesh njihet si e pashmangshme, jo të gjithë njerëzit e suksesshëm e shohin procesin ose filozofinë prapa rritjes në të njëjtën mënyrë.

Ja një mostër e kuotave nga disa njerëz të suksesshëm dhe me ndikim. Ata punojnë në shumë fusha dhe breshri nga shumë vende. Këto citate nuk janë rregulluar në asnjë mënyrë të veçantë. Ju mund të klikoni mbi lidhjet për të gjetur më shumë për individët që kanë ndarë këto njohuri.

Kuotat frymëzuese për biznesin, rritjen shoqërore dhe individuale