Punë-At-Home Business Opportunity: Shërbimi Courier

Këtu është ajo që merr për të filluar një biznes Courier

Përgjegjësia themelore e një biznesi ndërlidhës përfshin transportimin e mallrave dhe dokumenteve nga pika A në pikën B, por kjo është pjesa e lehtë. Një mundësi e suksesshme e biznesit nga korrierët e punës varet nga shumë më tepër. Shumë që hyjnë në këtë biznes marrin hapa fëmijësh në fillim, duke vepruar si nënkontraktorë për transportuesit e vendosur përpara se të nisen vetë.

E-mail dhe mjete të tjera digjitale të transmetimit të dokumenteve e mbanin këtë industri në një mënyrë pa rritje për një kohë, por aftësia e një ndërlidhësi për të përballuar një sërë punësh shpërndarëse dhe fleksibilitetin për të punuar në orë të çuditshme mund ta bëjë këtë prirje dhe të përcaktojë suksesin.

Ju do të duhet të merren me çmimet e luhatshme të gazit dhe kjo ndihmon për të punuar në një zonë urbane të pasur me shpërndarje, me shumë tregti. Shpërndarja e materialeve të rrezikshme dhe mjekësore mund të rrisë fitimet, por kjo zakonisht kërkon licensa të posaçme. Rekomandohet bartja e thjeshtë e paketës në fillim.

Çfarë do të duhet të filloni një mundësi biznesi me Courier

Vendosni një normë konkurruese . Thirrni përreth për të gjetur se cilat korrierë të tjerë në zonën tuaj po ngarkojnë aktualisht. Shumë prej tyre paguajnë një tarifë për milje plus një tarifë për veshin e benzinës dhe automjeteve, por të tjerët vetëm paguajnë një tarifë të sheshtë.

Një punë e nxituar zakonisht kushton më shumë. Formula e drejtë e bazuar në trafikun, distancën, veshin e automjeteve dhe konkurrencën e shërbimit ndërlidhës do t'ju japë një këmbë.

Avantazhet e një Biznesi Courier

Është biznesi për ju nëse doni të përzini. Shpenzimet e nisjes duhet të jenë minimale nëse tashmë keni një automjet të besueshëm, por rishikoni politikat e sigurimit tuaj auto për t'u siguruar që keni mbulim adekuat të përgjegjësisë dhe që ju mbulon gjatë kryerjes së biznesit.

Disavantazhet e një Biznesi Courier

Marrja dhe dorëzimi në çdo kohë - jo vetëm gjatë orarit të rregullt të biznesit - ju jep një avantazh mbi ekskluzivitetet që kanë vendosur oraret, por mund të prishin jetën tuaj personale dhe familjare. Çmimet e paparashikueshme të gazit dhe çështjet e trafikut mund të ndikojnë në fitimet tuaja. Ndalimi i makinës së qytetit mund të moshës së shpejti një automjet dhe mund të keni nevojë të zëvendësoni rrota shumë kohë para se të keni parashikuar.

A Shërbimi i Shërbimit të Korrierit Shembull i Real-Life

Ish shitësi i IBM Rob Johnstone bashkë-themeloi Courier Priority Express në vitin 1994 për të shërbyer New Jersey dhe Pensilvani. Prioriteti vazhdoi të ishte i listuar në listën e revistës Inc. Magazine të kompanive me rritje të shpejtë dhe në kompaninë e saj 500, sipas një hyrjeje në faqen e internetit të Dërguesit të Korrierëve të Amerikës.