Si të gjeni dhe të fitoni grante për biznese të vogla

5 këshilla për marrjen e parave të lira të grantit të biznesit të vogël

Grantet e biznesit të vogël shpesh janë një temë e nxehtë midis sipërmarrësve dhe pronarëve të bizneseve të vogla. Duket e lehtë. Gjeni një grant qeveritar të biznesit të vogël, aplikoni, dhe para se ta njihni, ju merrni para falas për biznesin tuaj.

Sidoqoftë, këto grante qeveritare në përgjithësi nuk ekzistojnë nëse nuk jeni në kërkim të teknologjisë së lartë dhe / ose shkencore. Nëse jeni në një ose në të dyja këto fusha, mund të zbuloni se cilat grante janë në dispozicion dhe nëse mund të kualifikoheni duke kontrolluar programin e Kërkimit për Inovacionin e Biznesit të Vogël (SBIR).

Ku të kërkosh grante biznesi?

Grantet e biznesit janë të disponueshme nëpërmjet programeve specifike shtetërore dhe lokale, disa organizatave jofitimprurëse dhe grupeve të tjera. Për shembull, shtetet mund të japin grante për zgjerimin e qendrave të kujdesit për fëmijët, krijimin e teknologjisë efikase për energji dhe zhvillimin e fushatave të marketingut për turizmin. Këto grante zakonisht kërkojnë fonde që përputhen ose kombinojnë grantin me një hua. Shuma e parave të grantit në dispozicion varion nga biznesi dhe nga koncensiondhënësi.

Qeveritë federale, shtetërore dhe lokale ofrojnë një gamë të gjerë programesh financimi për të ndihmuar bizneset e vogla të fillojnë dhe të rrisin operacionet e tyre. Konsideroni të kontrolloni burimet online të Asociacionit të Biznesit të Vogël si Shpjegimi i Kredive të ASBA-s.

Si të gjeni Grante të Biznesit të Vogël

Procesi i gjetjes së një programi të grantit të biznesit të vogël dhe rishikimi i kërkesave është kohë. Pranueshmëria mund të bazohet në lokacionin, të ardhurat e shitjeve deri më tani, vitet në biznes, gjinia , raca dhe qëllimi i financimit.

A duhet biznesi juaj të fillojë një mision të kërkuar për grante të biznesit të vogël? Këtu janë katër pyetje që do t'ju ndihmojnë të gjeni një përgjigje:

Vendi më i mirë për të filluar kërkimin për grante për biznese të vogla është Katalogu i Ndihmës Federale Vendase (CFDA). CFDA liston mijëra grante nga të gjitha agjencitë qeveritare që janë vënë në dispozicion përmes shtetit dhe qeverisë lokale dhe publikimi është i lirë.

5 Këshilla për të fituar Grante të Biznesit të Vogël

Nëse gjeni një program të grantit për biznesin e vogël që është në dispozicion për biznesin tuaj, jini gati të kaloni nëpër një proces të gjatë aprovimi. Me shkurtimet e financimit dhe konkurrencën e lartë të përgatiten me 5 këshillat e mëposhtme të granteve:

  1. Jepni informacion të plotë dhe të saktë në aplikacion. Një aplikim jo i plotë mund të mos bëjë procesin e shqyrtimit ose do të vonojë procesin e shqyrtimit dhe aprovimit.
  2. Njihni oficerin tuaj të grantit dhe kufizimet e tyre, nevojat e tyre të informacionit dhe kohën.
  3. Qëndro nga turma me një plan biznesi të përgatitur mirë, siç kërkohet. Tregoni se si granti do të përfitojë biznesi juaj dhe do të kënaqë qëllimet e grantit.
  4. Sillni në ekspertë të jashtëm si të nevojshëm dhe të përshtatshëm. Një kontabilist ose konsulent mund të shtojë besueshmërinë në procesin e aplikimit.
  5. Mbani në kontakt. Bëni kontakt të rregullt me ​​zyrën e grantit në një mënyrë profesionale, pa ndërhyrje. Është në rregull të pyesni nëse kanë pyetje ose shqetësime që mund t'i drejtoheni.

Detyra e gjetjes dhe aplikimit për një grant të biznesit të vogël nuk është për të sëmurët e zemrës. Merrni një vështrim të sinqertë në burimet alternative së pari, si kreditë, linjat personale të kreditit, miqtë dhe familjen. Shumë kompani të suksesshme sot u rritën në mënyrë të modës së vjetër ... bootstrapping.