Si të jesh një udhëheqës biznesi për biznesin tuaj të vogël

5 çelësat për udhëheqjen e biznesit për biznesin e vogël

A jeni një udhëheqës biznesi vetëm për shkak se keni një biznes të vogël ? Jo. Por ju duhet të mësoni se si të jeni një udhëheqës biznesi, sepse pa udhëheqjen e biznesit, anija juaj e biznesit të vogël do të rrethojë pa dashje dhe përfundimisht do të dalë jashtë pushtetit.

Udhëheqja efektive e biznesit kërkon një kapiten të anijes, jo vetëm dikush që qëndron në krye. Udhëheqja është aktive, jo pasive.

Udhëheqja është një kombinim fitues i tipareve personale dhe aftësia për të menduar dhe për të vepruar si udhëheqës , një person i cili drejton aktivitetet e të tjerëve për të mirën e të gjithëve.

Çdokush mund të jetë një udhëheqës, edhe nëse i vetmi person që po udhëheqin është vetë.

Por ju nuk mund të jeni një udhëheqës vetëm duke thënë se jeni një. Udhëheqja duhet të punohet. Transformoni veten në llojin e liderit që ka nevojë për biznesin tuaj të vogël me këto pesë çelësa për udhëheqjen e biznesit.

Si të jetë një udhëheqës biznesi:

1. Plani.

Bërthama e lidershipit të biznesit është proaktive dhe jo reaktive. Sigurisht, liderët janë të mirë në krizë - por kjo nuk do të thotë se ata ulen duke lënë kriza të zhvillohen.

Udhëheqja përfshin identifikimin e problemeve potenciale dhe zgjidhjen e tyre para se të arrijnë proporcione krize - dhe aftësinë për të identifikuar dhe korrur erërat e mundshme. Pra, udhëheqësit e mirë analizojnë dhe planifikojnë dhe përshtatin planet e tyre me rrethanat dhe mundësitë e reja. Keni nevojë për një kornizë për të shkuar ju? Një analizë SWOT është një mjet i dobishëm për të trajtuar ndonjë vendim të biznesit.

2. Keni vizion.

Vizioni është thelbësor për udhëheqjen e mirë.

Vizioni ofron drejtim dhe pa drejtim, nuk ka shumë pikë për të gjithë atë planifikim; biznesi juaj i vogël do të vazhdojë të jetë i ftohtë. Pra, nëse nuk e keni një të tillë, bëni hapin tuaj të parë duke krijuar një deklaratë vizioni për biznesin tuaj.

Për shkak se ajo mishëron ëndrrat dhe pasionet tuaja, një deklaratë e vizionit do të shërbejë gjithashtu si një vizion udhëheqës.

3. Ndani vizionin tuaj.

Ndarja e vizionit tuaj të udhëheqjes ndihmon që vizioni juaj të rritet dhe lidershipi juaj i biznesit të zhvillohet. Ndërsa i tregoni vizionit tuaj të udhëheqjes të tjerëve, ju do ta forconi besimin tuaj në vizionin tuaj dhe do të forconi vendosmërinë tuaj për të bërë që vizioni juaj i lidershipit të bëhet realitet. Dhe njerëzit e tjerë do të fillojnë të shohin ty si një person që "shkon në vende" dhe të njeh si një person me potencial udhëheqës.

4. Merrni përgjegjësi.

Në këtë fazë të lidershipit të biznesit, vendosni planin tuaj dhe vizionin tuaj të lidershipit dhe veproni. Nëse po zbaton një plan të veçantë për të përmirësuar linjën tuaj të biznesit ose për t'iu përgjigjur një krize, ju, si udhëheqës, jeni ai që merr vendimet dhe sheh se janë kryer veprimet e duhura.

Ju nuk mund të "flisni një lojë të mirë" për të qenë një udhëheqës; ju duhet të veproni dhe të shihni se jeni duke ndërmarrë veprime efektive për të mirën e biznesit tuaj të vogël. Artikulli im, Quick-Start Business Planning , është një shembull se si mund të vendosni së shpejti një plan veprimi për biznesin tuaj të vogël.

5. Inspire përmes shembullit.

Nëse unë të pyeta, mund të emërosh lehtësisht tre njerëz, cilësitë udhëheqëse të të cilave të frymëzojnë. Nëse ju pyeta përse, më tregoni për gjërat që këta njerëz frymëzues kanë bërë apo po bëjnë.

Udhëheqja përcaktohet përmes veprimeve. Prandaj, në zhvillimin e aftësive tuaja, ju duhet të veproni në mënyra që përshtaten me vizionin tuaj udhëheqës dhe vetë tuaj - gjatë gjithë kohës. Ne të gjithë mund të përmendim shumë veprime të njerëzve të tjerë që admirojmë, por ajo që na frymëzon është integriteti që i jep këto veprime kuptim.

Udhëheqja mund të mësohet

Të mësuarit për të qenë një udhëheqës nuk është e lehtë sepse kërkon një angazhim të vetëdijshëm dhe një përpjekje të qëndrueshme për të zhvilluar aftësitë e udhëheqjes së biznesit. Por, nga ana pozitive, kushdo që është i gatshëm të bëjë përpjekje mund të bëhet një lider i mirë.

Dhe si udhëheqje e mirë e biznesit është kritike për suksesin e biznesit , përpjekjet tuaja për të përmirësuar aftësitë tuaja të lidershipit do të shpërblehen në mënyrë të plotë. Duke punuar në këto pesë çelësa për udhëheqjen e biznesit, mund të jeni udhëheqësi nevojat e biznesit tuaj të vogël.