Udhëzimet dhe Misioni Editorial i Tregtisë së Bilancit

Është misioni ynë për të ndihmuar përdoruesit tanë që të marrin vendimet më të mira të blerjes. Ne bëjmë një shqyrtim produktesh të pavarur nga shkrimtarët me ekspertizën e lëndëve në çdo kategori produktesh që mbulojmë. Rekomandimet tona të produkteve janë rezultat i hulumtimeve gjithëpërfshirëse nga njerëzit - jo algoritme. Shkrimtarët tanë të pavarur janë krejtësisht të verbër ndaj termave dhe detajet e ndonjë marrëdhënie biznesi midis Balansit SMB dhe partnerëve të saj të biznesit.

Ne përpiqemi të shqyrtojmë dhe të rekomandojmë një gamë të produkteve në një shumëllojshmëri çmimesh, markash dhe shitësish. Ne e dimë se nuk ka një madhësi të përshtatshme për të gjithë produktin - të gjithë kanë preferenca dhe buxhet të ndryshëm. Ne formojmë marrëdhënie shoqëruese me disa, jo me të gjithë, shitësit me pakicë, produktet e të cilave ne rekomandojmë dhe shpesh, por jo gjithmonë, paguhet një komision filial për referimin. Nëse keni pyetje, komente ose mendime që dëshironi të ndani me ekipin tonë të redaktorëve, ju lutemi të na dërgoni me email në commercefeedback @.