Pse Inventari është një aset i vlefshëm për biznesin tuaj

Bizneset që shesin prodhime duhet të njohin inventarin. Mbajtja e inventarit është e rëndësishme për biznesin tuaj, sepse:

Llojet e ndryshme të inventarit

Bizneset kanë dy lloje të inventarit:

Procesi i inventarit

Procesi i inventarit shkon kështu:

Të gjitha shpenzimet për çdo pjesë të këtij procesi konsiderohen si shpenzime biznesi. Këto shpenzime duhet të regjistrohen.

Formulat e inventarit

Është një formulë e thjeshtë, por është e rëndësishme të dini: Kostoja e inventarit të blerë minus koston e inventarit të shitur është e barabartë me koston e inventarit.

Të ardhurat nga shitja e inventarit më pak kosto e inventarit të shitur është e barabartë me fitimin bruto. Kostoja dhe të ardhurat shkojnë në P & L (pasqyra e të ardhurave) e biznesit tuaj. Vlera e inventarit tuaj në një pikë specifike në kohë është treguar në bilancin e bilancit të biznesit. Nga rruga, shpenzimet e inventarit përfshijnë shumë ekstra, si kostoja e transportit detar, kostoja e magazinimit dhe kostot e punës.

Shpenzimet e Inventarit të Transportit

Kur sendet e inventarit janë dërguar tek ju, ka dy mënyra për të paguar për ta, bazuar në atë se kush paguan - ju ose transportuesi. Është e rëndësishme të theksohet se keni titull të (vetë) artikujt e inventarit vetëm kur i keni ato në posedimin tuaj.

Mbajtja e inventarit të produktit

Është e rëndësishme të përcillni koston e artikujve të inventarit, kështu që ju e dini fitimin në shitje. Kjo është më e lehtë se sa bëhet, në varësi të llojit të produktit.

Co aktual i vërtetë : Kjo metodë punon më së miri për sendet më të mëdha dhe më të shtrenjta të inventarit, si autos ose bizhuteri.

Kostoja mesatare e ponderuar : Kur ju keni një shumë të inventarit duke shkuar brenda dhe jashtë dhe ju nuk mund të përcaktojë koston e një artikulli të veçantë (lapsa, për shembull), ju mund të shikoni në koston e grupeve specifike të artikujve gjatë një periudhe kohore . Le të themi që blini stilolapsa dhe vendosni logot e klientëve mbi to. Për shembull:

LIFO kundrejt FIFO

Ju gjithashtu mund të përcaktoni inventarin e kostos të shitur duke përdorur një nga dy metodat e mundshme të kontabilitetit: LIFO dhe FIFO.

Inventari dhe kostoja e mallrave të shitura

Gjëja më e rëndësishme për të njohur inventarin është se është thelbësore në llogaritjen e kostos së mallrave të shitura (COGS ). COGS përdoret për të përcaktuar fitimin bruto për një biznes që shet produkte dhe përdoret në çdo formë tatimore biznesi , për pronësi të vetme, partneritete, LLC dhe korporata.

Kostoja e Llogaritjes së Shitjes së Mallrave është:

Për vitin e parë në biznese, inventari fillestar është zero. Pas kësaj, inventari fillestar i një viti është inventari përfundimtar për vitin paraprak. Disa biznese marrin një inventar fizik në fund të vitit, për disa arsye:

Inventari dhe Metoda e Kontabilitetit

Shumica e kompanive me inventar duhet të përdorin metodën e kontabilitetit akruale , por kualifikimi i bizneseve të vogla me të ardhura mesatare bruto midis $ 1 milion dhe $ 10 milion mund të jetë në gjendje të përdorë metodën e parasë. Nëse mendoni se mund të kualifikoheni, kontrolloni me këshilltarin tuaj profesional të taksave.

Ka disa kufizime për sistemin e kostos së inventarit që përdorni. Para se të përdorni një nga këto metoda të inventarit, keni një diskutim me profesionistin tuaj të taksave për atë që është më e mira për situatën tuaj specifike të biznesit.

Inventari dhe Tatimet

Disa gjëra që ju duhet të dini rreth inventarit dhe taksave:

Disclaimer: Inventari, si çështje të tjera tatimore, është komplekse. Qëllimi i këtij artikulli nuk është të ju jap këshilla tatimore, dhe autori nuk është CPA ose përgatitësi i taksave. Para se të tentoni të merrni vendime tatimore, konsultohuni me profesionin tuaj tatimor.