Marrja e një karriere të pasurive të patundshme nga agjenti në një operacion të madh të brokerimit

Këshilla dhe Vështrime nga Profesionistët Real Estate

Një karrierë në pasuri të patundshme ju sjell dy përfitime të fuqishme:

  1. Aftësia për të qenë në kontroll të jetës suaj, orët tuaja, të ardhurat tuaja
  2. Mundësi të shumëfishta të të ardhurave nga banimi në komercial, menaxhimi i pronave dhe menaxhimi i agjentëve të tjerë

Ky artikull ofron lidhje me njohuri dhe këshilla nga profesionistët e pasurisë së patundshme se si të menaxhoni biznesin tuaj si një agjent solo, të rrisni arritjet tuaja dhe të ardhurat duke menaxhuar agjentë të tjerë.

Rritni praktikën tuaj të pasurive të patundshme nga një shfaqje për një person, tek disa ndërmjetës, përmes një brokerie të madhe me degë që përdorin këto burime për menaxhim dhe marketing. Këto artikuj do të ndihmojnë për të përqëndruar përpjekjet tuaja duke shmangur gabime të kushtueshme ndërsa bëni kërcimin nga agjenti tek brokerimi.

Pavarësisht sesi ndryshojnë kushtet ekonomike, profesionistët e pasurive të patundshme të ardhshme mund të pozicionojnë veten dhe firmat e tyre për të maksimizuar të ardhurat dhe për të kapur mundësitë e rritjes.

Real Estate Biznes Marketing dhe Menaxhim

Arrijnë potencialin tuaj. Bëhuni aq i suksesshëm sa doni të jeni nga marketingu i mençur. Kuptoni se ku dhe si të investoni kohën tuaj për të gjeneruar kthimin më të madh. Klientët tuaj janë të gjithë në mediat sociale - e përdorin atë në efektin më të madh. Përqafoni teknologjinë si një mbrojtës i jashtëzakonshëm dhe mbrojtës i efikasitetit. Konsideroni të dy pasurive të patundshme banesore dhe komerciale.

Menaxhimi i zyrave të brokerimit

Duke menduar për të lëvizur nga një praktikues i vetëm në bosi i një brokerie? Duke menduar për rritjen e të ardhurave tuaja duke marrë pjesë në përpjekjet e agjentëve të tjerë? Mos shkoni nga pak në të mëdha dhe përsëri në pak përsëri për shkak të praktikave të dobëta të biznesit. Zbuloni mënyra për të formuar, menaxhuar dhe udhëhequr organizatën tuaj të pasurive të paluajtshme përmes periudhave të ndryshimeve ekonomike. Plani për sukses duke përdorur përvojat dhe njohuritë e profesionistëve. Mjetet dhe njohuritë janë këtu për të operuar një broker real estate.

Menaxhimi i Pronave për Investitorët dhe Profesionistët e Pasurive të Paluajtshme

Duke kërkuar për të avancuar më tej karrierën dhe të ardhurat e pasurive tuaja? Nëse jeni investitor i pasurisë së patundshme me pronat me qira, ose një agjent i pasurive të patundshme ose broker, biznesi i menaxhimit të pronës kërkon shumë njohuri për çështjet ligjore, marrëdhëniet qiramarrës-qiramarrës, mirëmbajtjen e pronës dhe ndërtimin dhe më shumë.

Përdoreni këtë seksion si një burim për informacionin e menaxhimit të pronës.