Botimi: Pitch (ose Query) Letër

Përkufizimi: Një letër ose një email i dërguar një redaktori ose agjenti, i cili detajon një ide për një revistë, gazetë, libër ose botim tjetër, së bashku me një përpjekje për ta shitur këtë ide të veçantë, së bashku me veten si shkrimtar potencial. Asnjë ndryshim nga një letër query, edhe pse pyetja është përdorur kryesisht për artikuj revistash, ndërsa "pitches" shpesh i referohen edhe propozimeve të librit.

Gjithashtu i njohur si: query letter, query, pitch