Çfarë e bën një pronar restorant të suksesshëm?

Guida e Burimeve të Pronarëve të Restorantit

Restoranti Nuovo Antica Roma nëpërmjet Pixabay

Shumë pronarë të restoranteve nuk do të kuptojnë se posedimi i një restoranti përfshin më shumë se vetëm gatimin dhe shërbimin e ushqimit të mirë. Nuk ka kontabilitet, burime njerëzore, marketing, dhe mirëmbajtje për të marrë pjesë, ndër të tjera. Ndërsa mundësia për të deleguar detyra tek punonjësit dhe shitësit jashtë është thelbësore, në fund të ditës, pronari është ende përgjegjës për menaxhimin e përgjithshëm të restorantit të tij.

Për ata që dëshirojnë të hapin restorantin e tyre, ne kemi vënë së bashku pesë pikat kryesore të një pronari të suksesshëm restoranti.

Të jesh një udhëheqës i fortë

Drejtimi i një restoranti është një përpjekje ekipore dhe si pronar restorant, ju jeni kapiten i ekipit. Ajo që bëni ju përcakton një shembull për punonjësit tuaj . Sjellja juaj u jep të tjerëve leje për të vepruar në të njëjtën mënyrë - pa marrë parasysh nëse kjo është e mirë apo e keqe. Shumë njerëz duan të hapin restorantin e tyre sepse ata kënaqen me gatim apo argëtim, ose duan të jenë shefi i tyre. Ata nuk janë domosdoshmërisht duke menduar për aftësitë e nevojshme për menaxhimin e shumë punonjësve. Shpesh pjesa e HR për drejtimin e një biznesi është vendi ku shumë pronarë të restoranteve kanë probleme. Vozitja e personaliteteve të ndryshme të punonjësve mund të jetë e vështirë për dikë pa përvojë paraprake të menaxhimit.

Di Si të Bilanci një Buxhet

Po aq komplekse sa trajtimi i të punësuarve, financat janë një tjetër sportel ngjitës për disa pronarë të restoranteve.

Ndoshta pasioni juaj është gatim ose ushqim , ose planifikimi ngjarje, në vend që të lexoni deklaratat e fitimit dhe humbjes. Nëse më kontabiliteti që keni bërë është balancimi i bllokut tuaj personal, unë rekomandoj që të merrni disa klasa themelore të kontabilitetit / biznesit përpara se të hapni restorantin tuaj . Dhe madje edhe atëherë është mirë të largohen nga gjërat më komplekse si taksat dhe listat e pagave tek një profesionist.

Gabimet e vogla mund të përfundojnë duke kushtuar shumë para nëse nuk jeni të kujdesshëm.

Jini fleksibil

Një atribut tjetër i rëndësishëm për një pronar restorantesh të suksesshëm është gatishmëria për të qenë fleksibël dhe adaptivë. Edhe koncepti më i mirë i ndërtuar nga restoranti mund të ketë nevojë për një rregullim, ose para hapjes së ditës ose më pas. Nëse keni vendosur zemrën tuaj në një vend të caktuar për një restorant ose dëshironi të ofroni një lloj kuzhine të veçantë, por zbuloni përmes hulumtimit paraprak që ato ide të hershme nuk do të funksionojnë, të jeni të gatshëm të përshtatni versionin tuaj. Krijimi i një plani të plotë biznesi përpara se të filloni të shpenzoni paratë mund t'ju ndihmojnë të identifikoni problemet e mundshme në fillim të procesit.

Ji i durueshëm

Në një botë ideale, restoranti juaj do të jetë i zënë nga dita e parë. Nëse kjo nuk është rasti - në qoftë se po sheh përgjumjet në mes të javës ose nëse mëngjesi nuk është me të vërtetë duke hequr rrugën që keni parashikuar, mos e braktisni shpresën. Mund të duhen javë pas disa muajsh që trendet e ngrënies të shfaqen. Ndërsa gjurmoni shitjet e restorantit tuaj me kalimin e kohës, mund të filloni të përshtatni stafin tuaj dhe urdhërat e ushqimit për të akomoduar.

Ji i sjellshem

Si një pronar restorant, ju jeni pjesë e një komuniteti më të madh të biznesit. Padyshim që biznesi juaj do të kërkohet nga organizatat jofitimprurëse dhe bamirëse për donacione.

Dhënia e bamirësisë, qoftë ajo monetare, dhurata, apo sponsorizimi për ekipet sportive, janë një mënyrë e shkëlqyeshme për t'i dhënë përsëri komunitetit tuaj. Një bonus i dhënë është zakonisht tatimi i zbritshëm.

Ka shumë faktorë që kontribuojnë në një restorant të suksesshëm, si një vend i mirë, ushqim i madh dhe staf i mrekullueshëm. Por asnjëra prej tyre nuk do të funksionojë pa një udhëheqës të fortë për të bërë të gjitha këto. Duke vendosur një shembull të mirë, duke bërë detyrat e shtëpisë tuaj dhe duke pasur fleksibilitet dhe durim, ju po e poziciononi veten të jetë pronari më i mirë restorant i mundshëm.