Llojet e biznesit - Faktorët që duhen marrë parasysh

Fillimi, Përgjegjësia, Vazhdimi, Tatimi, Transferimi, Fitimi / Humbja

Ju jeni gati për të filluar një biznes dhe doni të zgjidhni një lloj biznesi. Përdoreni këtë listë të faktorëve për të ngushtuar ato që janë të rëndësishme tani dhe që mund të jenë të rëndësishme më vonë. Për shembull, kostoja e nisjes është e rëndësishme tani, por tatimi mund të jetë i rëndësishëm më vonë. Kuptimi i faktorëve që konsideroni më të rëndësishëm do t'ju ndihmojë të zgjidhni një lloj biznesi.

Pronësi e vetme

ortakëri

LLC

C Corporation

S Corporation

Një udhëzues për përzgjedhjen e tipit të biznesit
Lloji i biznesit që filloni duhet të përputhet me kompleksitetin e biznesit tuaj.

Mos harroni, ju gjithmonë mund të lëvizni nga një lloj biznesi më pak kompleks në një lloj më të ndërlikuar sa rritet biznesi juaj, ju shtoni punonjës dhe biznesi juaj bëhet më fitimprurës.