Pro dhe kundër për fillimin e një biznesi Virtual Call Center

Një qendër virtuale e thirrjeve përfshin kontraktimin me bizneset për t'iu përgjigjur dhe monitoruar telefonatat. Për shkak se është një qendër "virtuale", mund të gjendet kudo në botë, pavarësisht vendndodhjes së biznesit që shërbehet. Një biznes virtual qendër thirrje mund të kujdesem për bizneset që merren me shërbimin e klientit në hyrje ose thirrjet teknike, por nuk duan të investojnë në një staf të përkushtuar në shtëpi për këtë qëllim.

Ky lloj biznesi mund të fillojë shpejt dhe relativisht me kosto të ulët dhe ka potencial për të prodhuar nivele të konsiderueshme të të ardhurave.

Nëse jeni i besueshëm dhe keni një prani shumë profesionale të telefonit, një biznes virtual në qendrën e thirrjeve është një ide që mund të dëshironi të eksploroni.

Pro

Ndërsa filloni të studjoni bizneset e qendrave virtuale të thirrjeve, merrni parasysh këto përfitime:

Të këqijat

Një biznes virtual qendër thirrje ka shumë përfitime, por kjo nuk është pa sfida. Disa nga sfidat e mundshme për fillimin e një biznesi virtual të qendrës së thirrjeve përfshijnë:

Ndërsa filloni të krijoni një ide biznesi në qendrën virtuale të call centerit, merrni kohë për të krijuar një plan biznesi për t'ju udhëhequr, edhe nëse është një version i shpejtë dhe i efektshëm . Dhe mësoni nga gabimet e zakonshme të fillimit të të tjerëve në mënyrë që të mos bëni të njëjtat gabime kur të merrni biznesin tuaj dhe të konkurrojnë.