Alternativat e financimit të biznesit për t'u marrë parasysh

Me ndryshimin e tregjeve dhe qasjen e kufizuar në financim të shpejtë dhe të lehtë; është bërë pothuajse imperativ për pronarët e bizneseve të vogla për të gjetur metoda alternative të financimit. Për njerëzit me biznese të vogla, qasja në financimin e zakonshëm nga bankat është bërë i kufizuar dhe shumë i rreptë. Prandaj është e rëndësishme për pronarët e bizneseve të shohin alternativat e mëposhtme të financimit të biznesit.

Kredidhënie me kolegët e kolegëve

Alternativa e parë që duhet marrë parasysh është huadhënija ndërmjet kolegëve.

Në këtë metodë të financimit, dikush është në gjendje të marrë fonde nga njerëz të cilëve nuk janë të lidhur dhe nuk duhet të kalojnë nëpër institucionet ndërmjetëse si bankat apo institucionet e tjera financiare.

Kreditimi zhvillohet përmes platformave online dhe gjithashtu ka mjete për kontrollin e kredive personale. Megjithëse ky lloj financimi është për individët dhe jo për bizneset, kështu që nuk kryhen kontrolle të kreditit të biznesit ; ajo ka norma të favorshme. Normat e interesit për këtë lloj kreditimi përcaktohen nga huadhënësit që janë në konkurrencë për të përfituar maksimumin ose mund të fiksohen nga një ndërmjetës pasi të kenë analizuar vlerësimin e kredisë të huamarrësit.

Në huadhënien ndërmjet kolegëve, huadhënësit janë ata që zgjedhin kë mund të investojnë. Ky lloj kredie është i pasiguruar dhe nuk mbrohet nga sigurimi qeveritar. Ai gjithashtu siguron personin që kërkon fonde me një numër investitorësh të cilët janë në gjendje të ofrojnë një kredi që i përshtatet atyre.

Ashtu si çdo model tjetër i financimit, një huamarrësi do të kërkohet që të paraqesë informacionin e tyre personal dhe informacionin e kredisë me qëllim që huadhënësit të bëjnë një rishikim të plotë.

Ky lloj financimi ka disa avantazhe, njëra prej të cilave është shkalla e ulët e interesit që ofron. Normat zakonisht janë më të ulëta se normat e bankave tradicionale kryesisht nën 10%.

Normat janë gjithashtu më pak të paqëndrueshme se normat e siguruara nga institucionet e tjera financiare

Kreditë e Payday

Një tjetër metodë alternative e financimit të biznesit është një kredi payday. Ky lloj i kredisë bazohet në përdorimin e paycheck tuaj mujor si kolateral ose garanci për kredi. Ky lloj kredie mund të jetë i dobishëm nëse punoni dhe keni një staf të paguar në fund të muajit. Të gjithë duhet të bëni është të shikoni për një kompani që ofron një kredi payday online, të aplikojnë dhe të presin për përgjigjen.

Kreditë e Payday gjithashtu do të kërkojnë një të sigurojë informacionin e tyre personal dhe verifikimin e të ardhurave. Pavarësisht vlerësimit tuaj të kreditit ata do të gjejnë një plan që ju përshtatet dhe do të ofrojë një hua që ju mund ta përdorni për biznesin tuaj. Ju do të duhet të krahasoni normat e kompanive apo platformave të ndryshme që ofrojnë kredi payday para se të vendosni në një. Kjo metodë është e favorshme pasi merr një kohë të shkurtër para miratimit të kredisë dhe koha e qarkullimit për kredi është shumë e shkurtër. Gjithashtu është e mundur të tërhiqeni nga një ofrues i caktuar për sa kohë që anuloni para se të depozitohet paraja në llogarinë tuaj bankare.

Kreditë e Payday janë një metodë e thjeshtë alternative për të pasur akses në të holla të shpejtë, veçanërisht nëse një pronar biznesi ka një vlerësim të ulët të kredisë ose është në një situatë urgjente dhe ka nevojë për paratë sa më shpejt të jetë e mundur për biznesin.

Pra, nëse do të kërkoni alternativa të financimit të biznesit që janë lehtësisht të disponueshme për ju në internet, merrni në konsideratë huadhënien e kolegëve ose një kredi payday. Ndërsa ka shumë lloje të tjera të financimitshpejtë të biznesit, mund të jeni i sigurt se me këto dy opsione ju do të merrni qasje në të holla të shpejtë pa dhimbje koke që vijnë me bankat dhe metodat kryesore të financimit. Këto metoda të financimit janë fleksibël dhe mund të jenë më të përshtatshme sidomos nëse keni një biznes të vogël në rritje me mundësi të kufizuara.