Duhet të lexohen libra mbi menaxhimin e ndërtimit

Mendoni se librat për menaxhimin e ndërtimit janë të vjetëruara? Nuk ka asnjë teknologji në botë që mund të rrahë një libër të shtypur për të çastur duke u futur dhe zhytur për grumbullime informacioni për t'ju ndihmuar në punë. Nëse nuk dëshironi të lidhni hardbacks ose paperbacks, shumë prej tyre janë gjithashtu në dispozicion në versionet digjitale për tabletin tuaj ose telefonin tuaj të mençur. Ne kemi zgjedhur libra për këtë listë që:

Ju do të gjeni dy kategori të gjera: ato që fokusohen posaçërisht në menaxhimin e ndërtimit ; dhe ato që paraqesin njohuri dhe shkathtësi të përgjithshme që janë me vlerë edhe në menaxhimin e ndërtimit.