Llojet e pronës komerciale të pasurive të patundshme

Komerciale të pasurive të patundshme të ngrohtë është e madhe. Nga zyra në qendrat e shitjes me pakicë, miliarda metra katrorë të hapësirës komerciale janë dhënë me qira për bizneset që operojnë. Le të hedhim një vështrim në tipet kryesore të pronës.

Zyrë

Nga qendra e lartë rritet në qendrat e zyrave të periferisë , kjo specialitet është një pjesë e madhe në biznesin e pasurive të patundshme komerciale. Megjithëse shumica e vëllimit është me qira, kur ndodh një shitje, mund të jetë mjaft e madhe.

Një kuptim i fortë i nevojave të klientit të qirasë në biznesin e tyre shkon një rrugë e gjatë drejt krijimit të suksesit si një agjent komercial të pasurive të patundshme në hapësirën e zyrave.

Ballafaqimi me bizneset lokale dhe kombëtare kërkon një zotërim të fortë në karakteristikat tuaja të tregut. Përsëritja e biznesit në zona më të mëdha me kompanitë kombëtare mund ta bëjë këtë një specialitet fitimprurës komercial të pasurive të patundshme.

me pakicë

Ky lloj i pronës komerciale zakonisht ka një qarkullim më të madh për shkak të hyrjes së vazhdueshme të sipërmarrësve të rinj dhe shkallës së dështimit të bizneseve të reja me pakicë. Përveç konsideratave të rregullta të transferimit të pronës, vendndodhja është mjaft e rëndësishme. Të dhënat ekonomike dhe demografike, si dhe flukset e trafikut dhe kriteret e tjera, duhet të analizohen në lidhje me volumin e shitjeve të biznesit.

Kuptimi i llojeve të ndryshme të qirasë është i rëndësishëm për punën me pakicë. Nga qiraja bruto në qira të Triple Net, ka një numër mënyrash pronarët dhe qiramarrësit me pakicë strukturojnë marrëdhëniet e tyre.

industrial

Segmenti industrial i pasurive të patundshme komerciale përfshin depo, prodhim, teknologji të lartë dhe objekte të përpunimit të tipit. Me çështjet mjedisore, ligjore dhe të zonimit që përfshihen, kjo specialitet kërkon shumë ekspertizë. Të dy leasing-u dhe shitjet përbëjnë këtë specialitet.

Problemet mjedisore janë shumë më tepër në lojë në hapësirën industriale të pasurive të patundshme këto ditë.

Ekzistojnë një numër zbulimesh dhe inspektimesh të veçanta që kërkohen me mjedisin dhe ndotjen si shqetësimet kryesore.

Brokerimi i Biznesit

Kjo është një zonë shumë e specializuar e pasurive të patundshme komerciale. Ndërmjetësi nuk ka të bëjë vetëm me pasurinë e patundshme, por edhe me inventarin, pajisjet, vlerësimin e bazës së konsumatorëve dhe më shumë. Me shumë pronarë që kanë kaluar shumë vite duke ndërtuar biznesin e tyre, është e domosdoshme që ndërmjetësi të jetë në gjendje t'i ndihmojë ata me një vlerësim real, sidomos kur bëhet fjalë për gjërat e patrupëzuara, si vlera e listës së klientit / konsumatorëve.

investim

Megjithëse shumë agjentë të pasurive të patundshme dhe agjentët e pasurive të paluajtshme angazhohen në një aktivitet me një njësi të vogël dhe investitorë apartamentesh, kjo specialitet përfshin disa transaksione shumë të mëdha dhe mund të jetë një vend i madh për agjentin tregtar. Ai kërkon një nivel të lartë të ekspertizës në analizën financiare, dhe kutia e mjeteve të treguesve dhe mjeteve matematikore është e madhe.

Pasurive të patundshme komerciale është një specialitet i madh për shumë agjentë dhe brokerat

Ka shumë fusha të specializimit në biznesin e pasurive të patundshme komerciale. Agjentët dhe agjentët e interesuar në to zakonisht mund të gjejnë një segment që i përshtatet personalitetit të tyre dhe qëllimeve financiare.

Zakonisht zgjat më shumë kohë për t'u vendosur në një kamare komerciale të pasurive të patundshme, por të ardhurat mund të jenë të vlefshme.