Mirat dhe të këqijat e financimit të llogarive të arkëtueshme

Duke u nisur nga tendencat aktuale, mund të vihet në dukje se financimi tradicional dhe i zakonshëm i mikro-biznesit, si kreditë dhe kreditë e biznesit, janë të papërshtatshme ose nuk janë të arritshme për pronarët e bizneseve të vogla. Megjithatë, pronarët e bizneseve të vogla ende e kuptojnë nevojën për të marrë financime për të rritur bizneset e tyre dhe për të frenuar mungesat e rrjedhës së parasë. Është në kohë kaq të vështira që shumë pronarë biznesi të kthehen në llogari të financimeve të arkëtueshme si një mënyrë për të marrë paratë që kanë nevojë.

Përfitimet e financimeve të arkëtueshme për bizneset mund të jenë shumë të vështira për t'i rezistuar. Mashtrimi i saj për të marrë financime të menjëhershme për të rritur rritjen e biznesit është një zgjidhje e fuqishme. Ky artikull merr një vështrim të qartë në të gjitha çështjet e domosdoshme që çdo pronar biznesi duhet të kërkojë para se të nënshkruajë linjat me pika të ndonjë marrëveshjeje financiare të arkëtueshme, si dhe të gjitha aspektet e saj të mira dhe të këqija.

Çfarë saktësisht janë llogaritë e arkëtueshme të financimit?

Zakonisht i njohur si Factoring, llogaritë e arkëtueshme të financimit është padyshim një nga llojet më të vjetra të financimit komercial. Në terma të thjeshtë, ky është një proces që përfshin shitjen e të arkëtueshmeve ose të faturave të papaguara në një tregti të një kompanie të specializuar të faktoringut ose të financës (zakonisht të quajtur "Faktori"). Kompania e faktorizimit merr përsipër rreziqet për të arkëtueshmet dhe në kthim lëshon biznesin tuaj me një fluks të shpejtë parash. Vlera e shumës së emetuar në llogarinë e arkëtueshme varet në masë të madhe nga "mosha" dhe cilësia e të arkëtueshmeve.

A është një hua apo një marrëveshje faktoring?

Kujdes për të siguruar që ajo është një marrëveshje faktoring dhe jo një hua. Sigurohuni që marrëveshja ka një normë fillestare, e cila në thelb është shuma e ndryshme interesi. Zbuloni se si llogaritet norma e kryeministrit dhe nëse ajo lidhet me faktoringun. Mbani në mend se një normë kryesore është një pjesë thelbësore e llogarive të arkëtueshme të financimit, qoftë në minimum ose maksimum.

Përcaktimi i datës së blerjes

Kjo është një tjetër pjesë e rëndësishme e marrëveshjes që duhet të futni në perspektivë. Në raste normale, blerjet paguhen brenda më shumë se 180 ditëve. Kompania e factoring zakonisht është përgjegjëse për mbledhjen dhe pagesën e faturave në llogaritë tuaja të arkëtueshme. Është me rëndësi të dish sasinë e rezervës dhe mënyrën se si është ngarkuar. Një shumë rezervë është mjete monetare të mbajtura dhe zakonisht varion nga 2% në 20%.

Kushtet e Marrëveshjes

Gjatësia e marrëveshjes është një faktor i rëndësishëm që duhet marrë parasysh. Nëse kontrata shkon për muaj, një vit apo disa vjet, sigurohuni që jeni i vetëdijshëm për kohëzgjatjen e marrëveshjes dhe nëse një marrëveshje afatshkurtër ose afatgjatë do të jetë jetike për biznesin tuaj.

Pro e Llogarive të Financimit të Marra

Në të vërtetë, çdo opsion i financimit të biznesit ka anët e saj të mira dhe të këqija. Llogaritë e arkëtueshme nuk janë përjashtim:

Mosmarrëveshjet për Financimin e Llogarive të Likuiduara

Çdo formë biznesi, qoftë e vogël apo e madhe, në një moment do të kërkojë kredi biznesi për të mbështetur operacionet e përditshme të biznesit. Në një moment, biznesi mund të kërkojë para të shpejta për të rregulluar veprimet e tij. Mjerisht, qasja në kredi është bërë kaq e ngushtë, veçanërisht për bizneset e vogla me shumë huadhënës tradicionalë që nuk dëshirojnë të ofrojnë ndihmë praktike. Llogaritë e arkëtueshme të financimit mund të ndihmojnë bizneset të kapërcejnë ato sfida financiare.