A duhet të certifikohen restorante për të shërbyer ushqim organik?

A duhet të certifikohen restorante për të shërbyer ushqim organik? Nëse doni ushqim të freskët organik në menunë tuaj, a duhet të jeni zyrtarisht të certifikuar nga USDA?

Sipas rregulloreve aktuale të Programit Kombëtar Organik (NOP), operacionet me pakicë, të cilat përfshijnë restorante, në përgjithësi konsiderohen të përjashtuara dhe nuk duhet të jenë të certifikuara organike. Sipas politikave të NOP, "Institucionet që përpunojnë ose përgatisin, në mjediset e krijimit, ushqimet e papërpunuara dhe të gatshme të etiketuara organike përjashtohen nga certifikimi". Një restorant mund të zgjedhë të bëhet vullnetarisht i certifikuar organik pse.

Vetëm për shkak se nuk jeni të certifikuar organik, nuk do të thotë që restoranti juaj nuk mund t'i shërbejë ushqimeve organike . Megjithatë, ka ende rregulla që duhet të ndiqen nëse i shërbeni ushqimit organik.

Burimi juaj më i mirë i informacionit është një, agjenti juaj certifikues organik lokal dhe / ose dy, rregulloret aktuale të NOP. Kjo tha, më poshtë janë disa rregulla të përgjithshme që duhet të ndjekin një restorant që shërben ushqim organik.