Përshkrim i Punës i Demonstratorit të Produktit me Pakicë në Dyqan

Paga, Përgjegjësitë dhe Kërkesat për Punonjësit e Demonstrimit në Shitore

Përmbledhje e punës në Demonstratorin e Produktit me Pakicë në Dyqan:

Dyqanet me pakicë në dyqanin e produkteve Demonstratorët shfaqën produktet e tyre dhe u mundësojnë konsumatorëve të mostrojnë ose shikojnë produktet. Këto demonstrime kryhen zakonisht në supermarkete , dyqane , klube zbritje dhe hipermarkete me artikuj, përfshirë ushqimin, produktet e pastrimit dhe mallrat e kujdesit personal.

Tregtarët me pakicë Në Produktit të Produktit Demonstruesit mund të jenë kontraktorë të pavarur, punonjës të një dyqani ose përfaqësues të prodhuesve të produkteve.

Duke angazhuar konsumatorët në shikimin dhe marrjen e mostrave të produkteve, demonstruesit e produktit në dyqan kontribuojnë në shitjet me pakicë dhe rrisin përvojën e blerjeve me pakicë për konsumatorët.

Përgjegjësitë kryesore të një treguesi me pakicë në dyqan:

Si një demonstrues produkti në dyqan, ju do të komunikoni direkt me klientët në një marketing dhe marrëdhënie me publikun. Duke treguar përfitimet, vlerën dhe dobinë e produkteve të caktuara, ju do t'i bëni ato të dëshirueshme për klientët potencialë dhe do të rrisni shitjet në një dyqan me pakicë duke lehtësuar demonstrimet në dyqan. Nevojitet bindje pozitive për të gjeneruar interes që u jep konsumatorëve një nxitje për të blerë produktet që promovohen.

Tre fushat kryesore të përgjegjësisë për demonstruesit e produktit në dyqan janë promovimi i produktit , bashkëveprimi i konsumatorëve, përgatitja e produkteve dhe komunikimi.

Përgjegjësitë e komunikimit të një treguesi me pakicë të produktit në dyqan:

Demonstruesit e produkteve në dyqan duhet të kenë aftësi të shkëlqyera komunikimi verbale dhe joverbale në mënyrë që të komunikojnë në mënyrë efektive me klientët individualisht dhe në grupe.

Ju gjithashtu duhet të jeni i qartë dhe i ngjeshur në komunikimet tuaja dhe t'u jepni klientëve potencialë një pasqyrë të detajuar të një produkti për një kohë të shkurtër.

Përgjegjësitë e Ndërveprimit të Konsumatorëve të një Demonstratori të Produktit me Pakicë në Shitore:

Për të qenë i suksesshëm, një demonstrues në dyqan duhet të jetë në gjendje të krijojë një raport të shpejtë me një shumëllojshmëri të gjerë njerëzish dhe të komunikojë në një stil që është i pëlqyeshëm, relatueshëm dhe bindës.

Demonstruesit më të mirë në dyqan janë të mirë-folur, energjik dhe intuitive për dëshirat dhe nevojat e konsumatorit mesatar. Duhet të jeni të respektueshëm dhe të keni një personalitet të kënaqshëm kur bashkëveprojeni me klientët në çdo kohë.

Ndërsa të gjithë demonstruesit e produkteve me pakicë në dyqan janë përgjegjës për informimin e konsumatorëve për atributet pozitive të një produkti, disa demonstrues në dyqan janë gjithashtu përgjegjës për shitjet e artikujve.

Përgatitja e Produktit Përgjegjësitë e një Produkti në Produktit Demonstrator Punë:

Disa produkte demonstruese në dyqan janë gati për t'u përdorur. Produkte të tjera, si pikat ushqimore, duhet të përgatiten si pjesë e demonstratës në dyqan. Demonstruesit e produkteve në dyqane në dyqane ushqimore shpesh përgatisin ushqim në një pjatë të nxehtë ose në pajisje të tjera gatimi dhe u lejojnë blerësve të shijojnë produktet ushqimore të gatshme.

Disa produkte jo-ushqimore të demonstruar në lloje të tjera të dyqaneve të shitjes me pakicë duhet të grumbullohen, ose të demonstrojnë funksionet e tyre. Staging nganjëherë është një pjesë e demonstrues dhe demonstruesit e produktit në dyqan shpesh janë përgjegjës për krijimin dhe montimin e stacioneve të punës dhe shfaqjeve të produktit.

Përvoja e mëparshme e nevojshme për të aplikuar për një punë të demonstruesve të produktit në dyqan:

Demonstruesit e produkteve me pakicë në dyqan ndonjëherë nuk kanë nevojë për përvojë paraprake.

Por, kur demonstrimi i një produkti kërkon ekspertizë specifike, demonstruesit e produktit brenda dyqaneve duhet të jenë ekspertë, me eksperiencë produktesh ose trajnim. Përvoja e mëparshme në një pozicion me kontakt të drejtpërdrejtë të konsumatorëve është jashtëzakonisht i dëshirueshëm për demonstruesit e produktit në dyqan.

Punëdhënësit do të favorizojnë aplikantët me eksperiencë të mëparshme në shërbimin ndaj klientit, shitjes, komunikimit, mësimdhënies dhe shitjes me pakicë. Ushqimore me pakicë Demonstruesit në vend mund të kenë nevojë të kenë përvojë gatim dhe ushqim.

Kualifikimet e Demonstratorëve të Produktit me Pakicë në Shitore:

Demonstruesit e produkteve në dyqan pritet të jenë profesionale dhe artikuluese dhe të jenë ambasadore të produktit, markës dhe dyqaneve të shitjes me pakicë në të cilat punojnë, pavarësisht nëse janë të punësuar dhe paguar nga dyqani apo jo. Durimi, entuziazmi dhe energjia janë cilësi të rëndësishme për demonstruesit e produkteve me pakicë në dyqan.

Ju mund të komunikoni të njëjtin informacion qindra herë në një ndryshim tipik, por ju duhet të jeni në gjendje t'i mbani komunikimet tuaja të freskëta dhe të mprehta për secilin klient potencial.

Demonstruesit e dyqaneve ushqimore me pakicë mund të kenë nevojë për përvojë paraprake me trajtimin e ushqimit dhe kanalizimeve.

Kërkesat fizike për tregtarët me pakicë në dyqan:

Demonstruesit e produktit me pakicë në dyqan duhet të përgatiten për të udhëtuar, për të përzënë dhe për t'u angazhuar në një aktivitet të konsiderueshëm fizik. Duhet të jeni në gjendje të qëndroni në këmbët tuaja për periudha të gjata kohore, të ngrini dhe të lëvizni produktet dhe të përdorni produkte ose të përgatitni ushqim sipas dëshirës për demonstrimin.

Përdorimi i praktikave të duhura të sigurisë gjatë trajtimit të produkteve dhe / ose gatimit është thelbësor.

Kërkesat e arsimit për tregtarët me pakicë të produkteve në dyqan:

Ndërkohë që një edukim specifik shpesh nuk kërkohet për demonstruesit e produktit në dyqan, aplikantët me diplomë në fushën e marketingut, biznesit, marrëdhënieve me publikun ose arsimimin shpesh favorizohen.

Më shumë rreth debatit të edukimit me pakicë

Paga, kompensimi, paga dhe përfitimet për tregtarët me pakicë të produkteve në dyqan:

Pozicionet më themelore të nivelit të hyrjes në dyqane në dyqane të demonstruesve të produktit zakonisht klasifikohen si pozicione orare me orar të pjesshëm të cilat paguajnë të paktën $ 10.00 në orë. Demonstruesit e specializuar me eksperiencë të lartë dhe me përvojë mund të bëjnë një pagë që është shumë më e madhe, në varësi të nivelit të ekspertizës së nevojshme.

Disa pozicione të demonstruesve në dyqane mund të paguhen gjithashtu një bonus provizor ose shitjeje përveç pagës ose pagës së tyre orare.

Disa demonstrues të produktit në dyqan mund të marrin produkte falas ose zbritje të produktit nga prodhuesi i produktit ose dyqani i shitjes me pakicë.