Plani i Biznesit - Seksioni i Produkteve ose Shërbimeve

Si të shkruani Seksionin e Produkteve dhe Shërbimeve të Planit të Biznesit tuaj

Seksioni i produkteve dhe shërbimeve në planin tuaj të biznesit është më shumë sesa një listë e asaj që biznesi juaj do të ofrojë. Veçanërisht nëse planifikoni të përdorni planin tuaj të biznesit përmarrë fonde ose për të gjetur partnerë , seksionet e produkteve dhe shërbimeve tuaja duhet të shfaqin cilësinë, vlerën dhe përfitimet e ofertave të biznesit tuaj.

Çfarë përfshihet në Seksionin e Produkteve dhe Shërbimeve të Planit të Biznesit tuaj

Seksioni i produkteve dhe shërbimeve të formatit të planit të biznesit diskuton produktin ose shërbimin tuaj, pse ata janë të nevojshëm nga tregu juaj dhe si konkurrojnë me bizneset e tjera që shesin produktet dhe shërbimet e njëjta ose të ngjashme.

Seksioni juaj i produkteve dhe shërbimeve duhet të përfshijë:

Këshilla për të shkruar Seksionin e Produkteve dhe Shërbimeve të Planit të Biznesit tuaj

Ky seksion i planit të biznesit tuaj duhet të nxisë ata që shpresoni të financojnë biznesin tuaj ose të punojnë me ju. Për këtë qëllim, këtu janë disa këshilla për të krijuar një seksion produktesh dhe shërbimesh që i drejtohen lexuesit:

Përditësuar më gusht 2016 Leslie Truex