Çfarë Saturation Tregu Mjetet për Biznesin tuaj

Kur të filloni një biznes , ka një numër të gjërave që duhet të bëni për të testuar qëndrueshmërinë e idesë suaj të biznesit dhe për të siguruar që ka potencial për të mbijetuar. Një nga hapat më të rëndësishëm është kryerja e një analize tregu që merr një vështrim të hollësishëm në industrinë, tregun tuaj të synuar dhe konkurrencën tuaj. Ju duhet ta bëni këtë si pjesë të planit tuaj të biznesit kur së pari të filloni biznesin tuaj, si dhe gjatë fazave të rritjes në kompaninë tuaj.

Cila është pjesa juaj e tregut?

Në formën e tij më të thjeshtë, mund të llogarisni pjesën tuaj të tregut duke ndarë shitjet totale të kompanisë suaj nga shitjet totale të industrisë. Ju gjithashtu mund të parashikoni kërkesën e ardhshme të tregut në industrinë tuaj duke ndjekur katër hapat e përshkruara në këtë artikull në Harvard Business Review. Idealisht, hulumtimi juaj do të zbulojë se ekziston një nevojë e lulëzuar për produktet ose shërbimet tuaja dhe se konkurrenca ekzistuese nuk ka pronësi të plotë të tregut. Këto të dhëna do të tregonin se ka vend për biznesin tuaj për të marrë në lojë.

Por, çka nëse analiza e tregut tuaj tregon se nuk ka një kërkesë të madhe në treg për produktin ose shërbimet tuaja apo se tregu është tashmë shumë konkurrues? A do të thotë kjo se duhet të ndalosh përpara biznesin tënd? Jo domosdoshmërisht.

Plotësimi i tregut

Situata e përshkruar më sipër përkufizohet si mbushje e tregut. Ngopja e tregut ndodh kur një treg specifik nuk gjeneron më kërkesa të reja për produkte ose shërbime të caktuara.

Kjo mund të ndodhë për një numër arsyesh, duke përfshirë konkurrencën në rritje, zvogëlimin e nevojës së klientit për produktin ose shërbimin, ose për shkak se produkti ose shërbimi është bërë i vjetërsuar në treg (dmth. Për shkak të inovacionit teknologjik). Sfida më e zakonshme e ngopjes së tregut është se shpesh do të thotë se ka shumë pak mundësi për rritje, por kjo nuk është gjithmonë rasti.

Si të arrish në një treg të ngopur

Ndërsa mbushja e tregut shpesh mund të thotë një paaftësi për biznesin tuaj për të konkurruar për shkak të mungesës së përfitimit potencial në tregun ekzistues, ai gjithashtu mund të nënkuptojë kërkesa të forta dhe potencial të rritjes së ardhshme. Suksesimi në një treg të ngopur merr kreativitet, inovacion dhe qëndrueshmëri, por është e mundur. Qëllimi është të gjeni mënyra për të dalluar biznesin tuaj nga konkurrenca. Këtu janë disa mënyra që ju mund të poziciononi biznesin tuaj për të konkurruar në një treg të ngopur:

Përfundimisht, për të konkurruar në një treg të ngopur ju duhet të jeni në gjendje të shkoni kokë më kokë me konkurrencën dhe të bëni diçka ndryshe nga çdo biznes tjetër në atë hapësirë. Mund t'ju duhet të provoni disa taktika të ndryshme në mënyrë që të identifikoni avantazhin konkurrues që do të ndihmojnë biznesin tuaj të rritet mbi të tjerët në industri. Për të përmirësuar shanset për sukses, sigurohuni që plani juaj i biznesit të jetë i qëndrueshëm dhe t'i referohemi shpesh për t'u siguruar që jeni duke ecur në rrugën e duhur me objektivat e biznesit tuaj.