Profili i karrierës: Planifikues i ngjarjeve

Çdokush i interesuar për t'u bërë një planifikues ngjarjeje duhet të fillojë duke kuptuar se nuk është planifikimi i partisë. Ky është rasti nëse po shqyrton një rrugë me ngjarje sociale ose ngjarje të korporatave. Programi përfundimtar mund të duket sikur profesioni ka të bëjë me hedhjen e partive të mëdha, por planifikimi i ngjarjes profesionale përqendrohet në arsyetimin ose qëllimin e një ngjarjeje dhe nëse ajo është arritur. Dhe puna e vërtetë është në detajet që çojnë deri në ngjarje.

Faqja ime do t'ju ndihmojë të edukoni se si të bëheni të suksesshëm.

Planifikuesit e Takimeve dhe Konventës

Një kërkim i shpejtë i Departamentit Amerikan të Punës do t'ju edukojë se qeveria e klasifikon këtë profesion nën titullin e Planerëve të Takimeve dhe Konventës. Kjo mund të shërbejë si çelës i parë që kjo është një profesion shumë më serioz. Departamenti Amerikan i Punës paraqet natyrën e kësaj pune si më poshtë:

Takimet dhe konventat i sjellin njerëzit së bashku për një qëllim të përbashkët dhe planifikuesit e takimeve dhe konventave punojnë për të siguruar që ky qëllim të arrihet në mënyrë të përsosur. Planerët e takimeve koordinojnë çdo detaj të takimeve dhe konventave, nga folësit dhe takimi i takimit për të rregulluar materialet e shtypura dhe pajisjet audio-vizuale. Planerët e takimeve dhe konventave punojnë për organizatat jofitimprurëse, shoqatat profesionale dhe të ngjashme, hotelet, korporatat dhe qeverinë. Disa organizata kanë shtabet e brendshme të planifikimit të takimeve dhe të tjerë angazhojnë firma të pavarura për planifikimin e mbledhjeve dhe konventave për të organizuar ngjarjet e tyre.

Planifikuesi i ngjarjes krijon programe që adresojnë qëllimin, mesazhin ose përshtypjen që organizata ose klienti i tyre po përpiqet të komunikojë.

Planifikuesit e ngjarjeve punojnë në orë të gjata dhe jo tradicionale për të planifikuar dhe ekzekutuar të gjitha detajet në lidhje me një sërë formatesh takimi, duke përfshirë seminaret, konferencat, shfaqjet tregtare, tërheqjet ekzekutive, programet nxitëse, ngjarjet e golfit, konventat dhe programet e tjera.

Planifikuesit e suksesshëm të ngjarjeve - Aftësitë e zhvilluara

Planifikuesit e suksesshëm të ngjarjeve zhvilluan njohuri

Ata që ndjekin një karrierë në planifikimin e ngjarjeve vijnë nga një varg profesionesh dhe prejardhjeje akademike. Shumë punëdhënës preferojnë një diplomë bachelor në menaxhimin e mikpritjes, administrimin e biznesit, marketingun, marrëdhëniet me publikun ose komunikimet. Megjithatë, shumë planifikues të suksesshëm fillojnë në profesione të tjera ose hyjnë përmes roleve administrative që përfshijnë përgjegjësitë e planifikimit të takimeve.

Aftësitë që duhet të bëheni një Planifikues Eventesh

Ju nuk keni nevojë për një sfond në planifikimin e ngjarjeve për të filluar, por cilësitë e një planifikuesi të ngjarjeve të mira mund të përfshijnë:

Si të fillosh si një Planifikues Eventesh

Fillimi i një karriere si një planifikues ngjarje mund të ndjehet i dobishëm në fillim. Shpesh ndihet sikur ka aq shumë për të njohur dhe kaq pak kohë për të mësuar të gjitha. Megjithatë, me një plan veprimi dhe duke ndërmarrë hapa të vegjël çdo javë, së shpejti do të keni aftësitë dhe njohuritë që duhet të keni sukses si një planifikues ngjarjeje.

Kujdes për detajet e çështjeve, si një planifikues ngjarje, kështu planifikoni lëvizjen tuaj në planifikimin e ngjarjeve në të njëjtën mënyrë si do të planifikoni ngjarjen tuaj të ardhshme - me një plan dhe një strategji.

Këtu janë hapat për fillimin e: