Qarkullimi dhe Marketingu

Qarkullimi arrin dendësinë në tregjet e synuara

Përkufizimi i qarkullimit siç zbatohet për bizneset është përhapja e disa gjërave, duke përfshirë markën, produktet, shërbimet dhe reputacionin e biznesit. Akti aktual i qarkullimit të biznesit zakonisht kryhet nga një grup i shitjes dhe marketingut të trajnuar në kuadër të biznesit.

Studioni shembullin e gazetave për të identifikuar qarkullimin në biznes. Qarkullimi është çështja e tyre më e madhe, dhe është qëllimi i plotë i veprimtarive të përditshme të biznesit.

Në bizneset e tjera, qarkullimi identifikohet nga qëllimi i dendësisë brenda tregjeve të synuara .

Gjërat që duhen marrë parasysh

Konsideratat në lidhje me qarkullimin varen nga fusha e veçantë e secilit biznes. Nëse qëllimi qendror është një produkt, qarkullimi i produktit në tregjet më të dobishme të synuara është kritik. Qarkullimi i një shërbimi është qëllimi kryesor i bizneseve të orientuara drejt shërbimit. Bizneset mjekësore, ligjore dhe të kontabilitetit ofrojnë shërbime që tërheqin një qarkullim më të gjerë sepse është kaq e nevojshme për njerëzit - klientët dhe synimet e ardhshme - për të zgjidhur çështjet shëndetësore, ligjore ose të kontabilitetit që mund të kenë.

Qëllimi i Qarkullimit

Qëllimi kryesor i qarkullimit është zgjerimi i një biznesi, rritja e klientelës së saj dhe zgjerimi i interesit për produktet dhe shërbimet e saj. Kjo mund të realizohet përmes përdorimit të reklamimit dhe promovimit online dhe offline. Një faktor kyç në suksesin e qarkullimit është lidhja mes reklamave dhe promovimit.

Integrimi i qarkullimit në biznes

Ekzistojnë dallime në llojet e qarkullimit si rezultat i identitetit të biznesit . Një furnizues i madh e di rëndësinë e qarkullimit të përditshëm të ngjarjeve të shitjes, ndërsa një prodhues i pjesëve të vogla mund të kërkojë qarkullimin më të shpeshtë të linjës së produktit. Koha, tregjet e synuara dhe lloji i qarkullimit të zgjedhur luajnë një rol të madh në suksesin e të gjitha fushatave të shitjeve dhe marketingut.

Zbatimi i prototipeve të qarkullimit në biznes është një çështje e planifikimit dhe një dizajn që është më kompliment për produktet dhe shërbimet. Plani për qarkullim fillon me indeksimin e zonave më të leverdisshme të shitjeve. Profesionistët e marketingut ofrojnë informacion të hollësishëm mbi territoret e shitjes aktuale dhe të projektuara.

Kur këto territore janë të përshkruara qartë dhe të përcaktuar, ajo bëhet fushë e menaxhimit të shitjes për të hartuar operative qendrore të qarkullimit për çdo shitës. Mund të përfshijë portofolet dhe prezantimet e produktit ose të shërbimit të biznesit ose ngjarjet tregtare dhe përhapjen lokale të materialeve promovuese. Mos i lini prezantimet hyrëse klientëve të rinj dhe ndërmerrni hapa për të rivendosur marrëdhëniet tuaja të biznesit me klientët ekzistues.

Impakti pas qarkullimit

Me qarkullim të mirë të planifikuar dhe të projektimit, rezultatet janë gjithmonë një faktor kyç në bërjen e ndryshimeve të nevojshme për të krijuar një "përshtatje" të pandërprerë për tregjet e synuara. Shmangni mbivlerësimin e qarkullimit. Produktet dhe shërbimet mbesin me gjelbërim të përjetshëm kur rifreskohen rregullisht me shtesa të reja.

Një shembull i kësaj mund të gjendet në industrinë e modës. Qarkullimi i emrave të stilistëve haute couture është në përgjithësi rezultat i shfaqjeve të modës, por dizajnerët e dinë rëndësinë e freskimit të koleksioneve të tyre sezonale dhe qarkullimit të dizenjove të reja për klientët e tyre më të mëdhenj, dhe në mënyrë ideale, kjo bëhet para sezonit të ardhshëm të modës.