Udhëzues për shërbimin ndaj klientit për biznesin e vogël

Çfarë shërbimi të mirë klientësh është dhe si ta sigurojmë atë gjatë gjithë kohës

Shërbimi i mirë i klientit mund të jetë dallimi në mes të qenit në gjendje të konkurrojnë dhe mbijetojnë dhe dështojnë për bizneset e vogla. Pra, unë jam vazhdimisht i habitur se sa pronarë të bizneseve të vogla marrin një qasje "të krahut dhe të një lutjeje" për shërbimin e mirë të konsumatorëve në biznesin e tyre; ata punësojnë atë që ata mendojnë se janë njerëz të mirë dhe vetëm supozojnë se ata do të bëjnë gjërat e duhura - shpesh pa u shqetësuar as për të bërë ndonjë trajnim për shërbimin ndaj klientit.

Ky udhëzues është hartuar për të marrë një qasje më sistematike. Artikujt këtu do t'ju mësojnë se çfarë është shërbimi i mirë i klientit dhe ju japin mjete për të vlerësuar dhe përmirësuar shërbimin e klientit në biznesin tuaj të vogël.

Bazat e Shërbimit të Klientit

Këshilla të mira të shërbimit të klientit

Ballafaqimi me Ankesat dhe Kthimet e Konsumatorëve

Mbledhja e informatave rreth shërbimit tuaj të klientit

Si të përmirësojmë shërbimin e klientit