Shkrimi i një Plani Biznesi - Projeksionet Financiare

Parashikimi i parashikimit tuaj financiar në dollarë dhe kuptim

Krijimi i parashikimeve financiare për nisjen tuaj është edhe një art dhe një shkencë. Edhe pse investitorët duan të shohin numra të ftohtë dhe të vështirë, është e vështirë të parashikohet performanca juaj financiare tre vjet në rrugë, veçanërisht nëse vazhdon të rritni paratë e farës. Pa marrë parasysh, një projeksion financiar afatshkurtër dhe afatmesëm është një pjesë e nevojshme e planit tuaj të biznesit nëse doni vëmendjen e investitorëve seriozë. Këtu janë disa këshilla për përpilimin e parashikimeve financiare të forta.

Get Rehatshme me Spreadsheets

Software spreadsheet software është pika fillestare për të gjitha parashikimet financiare. Microsoft Excel është më i zakonshmi, dhe shanset janë që ju ta keni në kompjuterin tuaj; ka edhe paketa speciale të software që mund të blini për të ndihmuar me parashikimet financiare. Spreadsheets ofrojnë fleksibilitet, duke ju lejuar të shpejtoni ndryshimin e supozimeve ose peshoni skenare alternative.

Shkoni jashtë deklaratës së të ardhurave

Deklarata e të ardhurave është një mjet matës standard që përdoret për të përcjellë të ardhurat dhe shpenzimet e projektuara. Një parashikim i mirë financiar gjithashtu do të përfshijë një bilanc të parashikuar, i cili tregon ndarjen e aktiveve, pasiveve dhe kapitalit të pronarit. Përveç kësaj, ajo do të përfshijë një projeksion të rrjedhës së parasë, e cila zbulon lëvizjen aktuale të parave të gatshme përmes kompanisë suaj në një periudhë të caktuar.

Parashikimet tuaja financiare duhet të përfshijnë vlerësime se sa para planifikoni të huazoni dhe të shlyeni interesat për këto kredi.

Përveç kësaj, sigurohuni që të ndiqni parimet e kontabilitetit të pranuara përgjithësisht, ose GAAP, të cilat përcaktohen nga Bordi i Standardeve të Kontabilitetit Financiar, organizata e sektorit privat përgjegjës për përcaktimin e kontabilitetit financiar dhe standardeve të raportimit në SHBA. Nëse raportimi financiar është një territor i ri për ju , keni një kontabilist të rishikoni parashikimet tuaja.

Jep parashikime afatshkurtra dhe afatmesme

Ju duhet të jeni në gjendje të ofroni investitorëve:

Kur planifikoni rritjen, merrni parasysh gjendjen e tregut në të cilin veproni, si dhe tendencat në kostot e lëndës së parë dhe të punës dhe nëse parashohni që të keni nevojë për fonde shtesë në të ardhmen.

Llogaria për tarifat fillestare

Tarifat në lidhje me licencat, lejet dhe pajisjet duhet të përfshihen në projeksionet afatshkurtra. Gjithashtu, mbani në mend dallimin midis kostove fikse dhe atyre të ndryshueshme; dallohen aty ku është e përshtatshme. Shpenzimet e ndryshueshme zakonisht do të përfshihen në kategorinë e "kostos së mallrave të shitura".

Oferta VETËM Dy Skenarë

Investitorët do të duan të shohin një skenar më të mirë dhe skenarin më të keq, por mos e përmbytni planin tuaj të biznesit me një numër skenarësh "të mesëm". Ka gjasa të shkaktojë konfuzion.

Bëni supozimet tuaja të arsyeshme dhe të qarta

Siç u përmend më parë, parashikimi financiar është po aq art sa është shkenca: Ju do të duhet të pranoni gjëra të caktuara, siç është rritja e të ardhurave tuaja, si do të rriten kostot tuaja materiale të papërpunuara dhe administrative dhe sa efektiv do të jeni në mbledhjen e llogaritë e arkëtueshme.

Është më mirë të jesh realist në parashikimet tuaja ndërsa përpiqeni të rekrutoni investitorë. Nëse industria juaj po kalon një periudhë tkurrjeje dhe po planifikoni rritje të të ardhurave prej 20 përqind në muaj, flamuj të kuq do të fillojnë të shfaqen.