Shpenzimet dhe këshillat e instalimit kur ndërtojmë një riprap

Rekomandohet të vendosni një shtresë zhavorri midis filtrit dhe shkëmbinjve

Riprap është një metodë e përdorur zakonisht për të mbrojtur tokën nga erozioni në zonat e rrjedhës së koncentruar. Riprap është një shtresë e gurëve shumë të mëdhenj të ndërthurura së bashku që veprojnë si pengesë në shpatet që janë të paqëndrueshme për shkak të problemeve të kullimit ose zonave që marrin një rrjedhë të madhe të koncentruar.

Ku të Përdor Riprime

Riparë mund të përdoren për të stabilizuar prerjen dhe mbushjen e shpateve që parandalojnë erozionin dhe probleme të tjera stabilizimi.

Fusha të tjera që mund të stabilizohen me riprodhime janë:

Riprap Këshilla Ndërtimi

Kur të ndërtoni një mur riprodhimi, sigurohuni që të ndiqni këto këshilla të dobishme:

Gjërat që duhet të shqyrtohen gjatë instalimit

Gjatë procesit të instalimit, duhet të jeni të kujdesshëm dhe të mos përdorni këtë metodë kur pjerrësia nëse është më e madhe se 2: 1. Shpatet më të mëdha se 2: 1 mund të shkaktojnë rënien e bimës për shkak të erozionit dhe rrëshqitjes të shkaktuar nga rrjedha e ujit. Nëse nuk përdoret në mënyrë korrekte, ajo në fakt mund të përkeqësojë gjendjen dhe të rrisë sasinë e erozionit. Nëse jeni duke marrë parasysh gjithashtu edhe përdorimin e copëzave të gërshetuara, mund të përdoret një shkëmb më i vogël, por ato do të jenë të ndërthurura me llaç dhe çimento. Riprodhimi i ngurtësuar duhet të jetë i mbrojtur mirë nga pastrimi ose dëmtimi i dhëmbëve dhe nuk mund të jetë vetë-riparues si instalimi i zakonshëm. Pas çdo stuhie ose ngjarjeje të madhe të balotazhit, sistemi duhet të inspektohet dhe mirëmbahet. Nëse rrjetë teli ose guri është dëmtuar ose ndryshuar, sigurohuni që ta ndreqni menjëherë për të parandaluar efektin në kaskadë me tërë sistemin. Gjithashtu, mund të keni nevojë për të kontrolluar farë e keqe dhe rritjen e furçave në disa vende.

Kostot e kontrollit të erozionit

Kostoja e ripërpunimit ndryshon varësisht nga vendndodhja dhe lloji i materialit të përzgjedhur.

Një kosto prej $ 35 deri në 50 dollarë për oborrin katror të copëzave të paregjistruara mund të përdoret si një kuotë bazë, ndërkohë që riprodhimi i fuguar varion nga 45 në 60 dollarë për oborr katror. Këto kosto do të varen nga disponueshmëria e burimeve, qasja dhe sipërfaqja e përgjithshme që duhet mbuluar.