Cilat janë vendbanimet diferenciale?

Përkufizimi: Zgjidhja diferenciale ose e pabarabartë ndodh kur toka nën një strukturë nuk mund të përballojë peshën e imponuar. Zgjidhja e një strukture është shuma që struktura do të "zhytet" gjatë dhe pas ndërtimit. Vendbanimet diferenciale bëhen një problem i madh kur fondacioni vendoset në mënyrë të pabarabartë. Sa më i pabarabartë është zgjidhja, aq më të mëdha janë problemet e strukturës së ndërtesës.