Shpenzimet e një sistemi ERP

Shumë kompani tani janë duke përdorur sistemet e planifikimit të burimeve të ndërmarrjes (ERP) më shumë sesa aplikacionet softuerike të kontabilitetit. Një sistem ERP ndryshon nga një sistem i kontabilitetit në atë që ky i fundit kryen vetëm detyrat e lidhura me kontabilitetin. Megjithatë, një sistem ERP mund të përballojë jo vetëm detyrat e kontabilitetit, por ju ndihmon të menaxhoni tërë biznesin tuaj.

Një sistem ERP është në thelb një paketë softuerësh që mund të kryejnë kontabilitet, planifikim dhe zhvillim të produktit, prodhim, menaxhim të inventarit, menaxhim të shitjeve, burime njerëzore dhe detyra të tjera të biznesit. Ashtu si kostot e një sistemi të kontabilitetit , ju do të dëshironi të merrni në konsideratë jo vetëm tarifat e licencimit kur zgjedhni një sistem ERP por kostot totale të vetë sistemit ERP: