Sa kushton Software Kontabilitetit?

Çmimi i softuerit të kontabilitetit është i lehtë për tu përcaktuar; shpenzimet që lidhen me programet e kontabilitetit, nga ana tjetër, janë shumë më të vështira për t'u përcaktuar. Ju mund të përcaktoni çmimin e softuerit tuaj të kontabilitetit duke pyetur shitësin sa kushton për softuerin e tyre. Citimi që do të merrni do të përfshijë tarifën e licencimit për të përmbushur nevojat tuaja, por ka kosto të tjera të programeve të kontabilitetit që janë përfshirë në këtë kuotë. Këto janë shpenzimet e vërteta të programit të softuerit të kontabilitetit, dhe ato duhet të përfshihen në analizën tuaj kur merrni në konsideratë koston totale të zotërimit të një aplikacioni software kontabël: