Si të përgatisni një bilanc

Deklarata më e rëndësishme financiare për çdo biznes

Një nga elementët e rëndësishëm të analizës së pasqyrave financiare është bilanci. Pasqyra e bilancit tregon pasuritë tuaja ose atë që zotëroni, detyrimet ose detyrimet tuaja dhe kapitalin e pronarit tuaj, i cili është i juaji dhe investimi i partnerëve tuaj në biznesin e vogël .

Gjëja e parë që ju duhet të merrni për të shpejtuar në është pasqyrat financiare që ju ose profesionale juaj financiare do të gjenerojë për biznesin tuaj.

Këto pasqyra financiare do t'ju ndihmojnë të përcaktoni pozicionin financiar të firmës tuaj në një moment kohor dhe gjatë një periudhe kohore, si dhe pozicionin tuaj të parasë në çdo moment. Shumë biznese të vogla dështojnë sepse pronari humbet një rrokje mbi pozicionin financiar të firmës. Nëse kuptoni pasqyrat financiare, kjo nuk do t'ju ndodhë.

Më poshtë është një udhëzues për përgatitjen e bilancit.

asetet

Detyrimet dhe ekuiteti

Detyrimet janë borxhi që firma juaj i detyrohet kreditorëve të saj.

Shembull i bilancit

Bilanci i Bilancit të Kompanisë XYZ
Dhjetor 31,2009
asetet
1.Cash $ 40,000
2. Veprat Rec 200,000
3.Inventory 180,000
Asetet e rregullta 400,000
5. Asetet Totale 820000
Detyrimet dhe ekuiteti
6.Aktikat e pagueshme $ 180,000
Kreditë e Bankës 7.LT 240,000
Kapitali i pronarit 400,000
9.Total Liab & Equity

820,00